Lipase (serum/ plasma) v. 2.8

Indikasjoner

Mistanke om pankreatitt, spesielt hvis det har gått så lang tid etter symptomdebut at man kan forvente normalisering av s-amylase (3-4 døgn). Utredning av uforklart høy s-amylase.

Prøvetaking (materiale)/transport

0.5 mL serum/plasma. Vakuumrør uten tilsetning eller vakuumrør med gel. Unngå langvarig stase.

Holdbarhet: Avpipettert serum/plasma over gel 7 døgn oppbevart ved 2 – 25 grader.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

0 – 18 år: 4 - 39 U/L

>18 år:     8 - 78 U/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå: 60 U/l
CV analytisk: 2,0 %
CV biologisk: 9,2 %
CV total: 9,4 %

Kritisk differanse:

26,3 %

Tolking

Høye verdier, over 3 ganger øvre referansegrense, kan sees ved akutt pankreatitt, og er nærmest diagnostisk for denne tilstanden hos en pasient med akutt abdomen (forutsatt normal nyrefunksjon). Men noen pasienter med akutt pankreatitt har ikke så høye verdier, og noen få kan ha normale verdier. Størrelsen av s-lipase gjenspeiler ikke nødvendigvis omfanget av pankreasskaden. Ved akutt pankreatitt stiger s-lipase innen 4-8 timer, når maksimal verdi etter omkring 24 timer og faller til normale verdier innen 7-14 døgn. Moderat høye verdier kan sees hos noen pasienter med kronisk pankreatitt og ved cancer pancreatis, ved galleveissykdom, etter morfintilførsel (spasme i m.sphincter Oddi), etter ERCP-undersøkelse eller traume og ved nyresvikt. Man har også sett forhøyet lipase ved diabetisk ketoacidose og HIV-infeksjon. Pasienter som har høy s-amylase uten sykdom i pankreas har sjelden høy verdi av s-lipase.

Metode

Quinonfargestoff.

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci.

Metoden er akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode                Norsk bruksnavn
NPU57165        P-Lipase