Vitamin- D (Kalsidiol, 25-hydroksyvitamin D, 25-OH-D) (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Vitamin D er en dyr analyse. Hovedindikasjoner er forstyrrelser i kalsiumstoffskiftet, mistenkt vitamin D-mangel eller pågående behandling med vitamin D eller analoger. Vitamin D mangel kan mistenkes ved økt tap, eller nedsatt produksjon/absorpsjon. Økt tap av vitamin D ses ved blant annet nyresvikt og bruk av visse antiepileptika. Nedsatt produksjon ses ofte hos eldre, eller ved lite soleksponering. Nedsatt absorpsjon ses ved ulike malabsorpsjonstilstander.

Prøvetaking (materiale)/transport

0,5 mL serum

Holdbarhet: 12 døgn i kjøleskap.

Forventet svartid

Analysen utføres ukedager.

Referanseområde

Voksne: 45 - 161 nmol/L

Referanseområdet dekker over årstidsvariasjoner. I Norge er gjennomsnittlig konsentrasjon funnet å være ca. 10 nmol/L høyere i tidsrommet august-september enn i tidsrommet oktober-januar.

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå 73 nmol/L

CV analytisk: 4,2 %

CV biologisk: 12,1 %

CV total: 12,8 %

Kritisk differanse:

 35,9 %

Tolking

Under 30 nmol/L   Uttalt mangel

30 -  50    nmol/L    Mangel

50 -  75    nmol/L    Mulig mangel

75 - 150   nmol/L    Ønsket konsentrasjon

Over 375 nmol/L     Intoksikasjon

Høye verdier: Sees ved for stort inntak av vitamin D.

Lave verdier: Sees ved Vitamin D mangel. Kan skyldes lavt inntak, dårlig absorbsjon eller redusert soling.

Feilkilder: Triglyceridkonsentrasjoner over 5,6 mmol/L kan medføre falskt for lave verdier.

Metode

Immunkjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalysetekonologi (CMIA).

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci.

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

      Kode                     Norsk bruksnavn

      NPU10267             Vitamin D 25-OH (Kalsidiol)