v. 2.12 ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder

Her finnes også elektronisk bestillingsskjema (Trykk her for bestillingsskjema)

Det er ønskelig at bestillingen sendes elektronisk.

 


Urinrør m/borsyre

Best.nr.4010340

 

Best.nr.4011355

Urinrørsholder.

 

Urinrør uten tilsetning

Best.nr: 4011354

 

Urindyrking (primærhelsetjenesten og Sykehuset Namsos)

Transporttid maks 48 t før utsåing.

 

 

Urindyrkning (Sykehuset Levanger)

Urin til Chlamydia
NB: Holdbarhet for urin til Chlamydia u.s er begrenset og må innen 24 timer overføres til Aptima urin-rør.

Universalcontainer 30 ml
Best.nr.4006385

 

Disse glassene er aseptiske, ikke sterile.

 

Urin til Chlamydia
Ekspektorat dyrking
TBC

NB: Holdbarhet for urin til Chlamydia u.s er begrenset og må innen 24 timer overføres til Aptima urin-rør.

UPT-rør; spesialglass til

Chlamydia i urin.

Erstattes med Aptima Urine specimen collection kit

 

Chlamydia undersøkelse
Prøven er holdbar 30 dager i kjøleskap/romtemperatur.

 

Aptima Urine specimen collection kit.

Best.nr: 4053908

Tatt urinprøve må overføres innen 24 timer.

Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium og Neisseria gonnorrhoeae.

Prøven er holdbar 30 dager i kjøleskap/romtemperatur.

 

Chlamydia prøvetakingskit til kvinner.

Erstattes med Aptima multitest swab speciem collection kit.

 

 

Chlamydia undersøkelse
Prøven er holdbar 30 dager i
kjøleskap og 6 dager i romtemp.

Neisseria gonorrhoeae analyseres ikke med denne metoden.

Benytt prøvepinne best. nr. 4012538 (hvit kork)

 

Chlamydia prøvetakingskit til menn.

Erstattes med Aptima multitest swab speciem collection kit.

Chlamydia undersøkelse
Prøven er holdbar 30 dager i
kjøleskap og 6 dager i romtemp

 

Neisseria gonorrhoeae analyseres ikke med denne metoden.

Benytt prøvepinne best nr.4012539 (blå kork)

Aptima multitest swab speciemen collection kit.

Best. nr: 4053910

Benyttes for både kvinner og menn.

Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium og Neisseria gonnorrhoeae.

Penselprøve fra cervix, vagina, mannlig urethral samt hals og rektal.

Prøven er holdbar 60 dager i kjøleskap/romtemperatur.

NB: Prøvepinne hvit/blå-kork eller Copan UTM virus KAN IKKE benyttes.

Bilderesultat for copan eswab

Prøvepinner til vanlig bakt.us og PCR.us
(Hvit kork)

Væskebasert transportmedium

Best.nr.4012538

Denne erstatter tidligere prøvepinne med rosa kork.

Tykk prøvepinne

Amies transportmedium for aerobe, anaerobe, MRSA, ESBL, VRE, Gonokker (kvinner)og vanskelig dyrkbare bakterier, både for dyrkning og molekylære/PCR analyser som Chlamydophila pneum. Mycoplasma pneum. Bordetella pertussis (kikhoste).

Prøvepinner til nasopharynx prøver og PCR.us

Væskebasert transportmedium

 

Best.nr.4012539

 

Tynn prøvepinne

Brukes til bakt.dyrking fra nasopharynx, urethra o.l, gonokokker ( menn), samt molekylær/PCR analyser som Chlamydophila pneum. Mycoplasma pneum. Bordetella pertussis (kikhoste).

 

NB! Kan ikke brukes til MRSA dyrking.

Copan UTM
Virus transportmedium

(Rød kork)

Best.nr.4012541

Kan brukes til molekylær/PCR analyser som Chlamydophila pneum. Mycoplasma pneum. Bordetella pertussis (kikhoste).

Andre virusanalyser sendes St. Olavs hospital

Kan ikke brukes til vår Chlamydia trach. Metode.

UNI0039D

Fæcesglass uten tilsetning

Best.nr.4012193

 

Fæcesprøve til parasitter, virus og Clostridium difficile toxin A og B.

Rota-og adenovirus analyseres innen 72 t

Clostr.diff. toxin analyseres innen 72 t

Norovirus og parasitter sendes til SOH.

Fecal swab m/flockswaber (inneholder Cary Blair medium)

Best.nr.4040810

 

Fæcesprøver kun til Patogene tarmbakterier. (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter.)

 

Tarmpatogene E.coli og div. Vibrioarter videresendes til SOH.

 

NB! Merk prøvene og ikke transporthylsen.

Stuarts medium m/pinne, sterilt pakket

Best.nr.4011360

 

Dyrking av vevs-biter og biopsier

Alle prøver må merkes med fullt navn og personnummer!
UMERKEDE PRØVER ANALYSERES IKKE.


Etter Postens forskrifter, kreves det at prøven sendes i godkjente transporthylser.

Transporthylser:          Best.nr: 4011358 til universalcontainere

Best.nr: 4011359 til væskebasert transportmedium, urinrør

og Chlamydiaprøver.

Ved spørsmål om prøvetaking og produkter, ring 74 09 83 28, Med.mikrobiologi