ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder v. 2.19

Her finnes også elektronisk bestillingsskjema (Trykk her for bestillingsskjema)

Det er ønskelig at bestillingen sendes elektronisk.

 

Bilde:

Bestillingsinfo:

Bruksområde:

urin u borsyre

Vacuette u/borsyre

Urinrør uten tilsetning

Best.nr: 4011354

Overføringsenhet for vakumrør urin
Best.nr: 4011355

Urindyrkning (Sykehuset Levanger)

Urin til Chlamydia trachomatis, Neisseria gonhorreae og Mycoplasma genitalium (PCR-SOS).
NB: for disse 3 analysene er holdbarhet begrenset og må innen 24 timer overføres til Aptima urin-rør.

Vacuette m/borsyre

Urinrør m/borsyre

Best.nr: 4010340
Overføringsenhet for vakumrør urin

Best.nr: 4011355

Urindyrkning til primærhelsetjenesten og Sykehuset Namsos.
Transporttid maks 48 t før utsåing.
NB: Kan kun benyttes til urindyrkning

Universalcontainer

Universalcontainer 30 ml
Best.nr: 4006385

Disse glassene er aseptiske,
og likeverdige med sterile.

 

Aspirert materiale, Ekspektorat, sterile væsker

Sterilbeholder Vacuette

Sterilbeholder.

Aspirert materiale, sterile væsker,

pipelleprøve

Aptima Urine specimen collection kit

Førstestråle urin.
Best.nr: 4053908

Tatt urinprøve må overføres innen 24 timer.

Urin til PCR-SOS.
Prøven er holdbar 30 dager i kjøleskap/romtemperatur.

 

Aptima multitest swab

Penselprøve fra cervix, vagina, mannlig urethra samt hals og rektal.
Best. nr: 4053910

 

Chlamydia trachomatis, Neisseria gonhorreae og Mycoplasma genitalium (PCR – SOS).

Prøven er holdbar 60 dager i kjøleskap/romtemperatur.

NB: Prøvepinne hvit/oransje-kork eller Copan UTM virus KAN IKKE benyttes.

Bilderesultat for copan eswab

Copan e-swab

Tykk prøvepinne til vanlig bakt.us og PCR.us
(Hvit kork)

Væskebasert transportmedium

Best.nr: 4012538

 

Bakteriedyrkning i overfladiske sårsekret.
Soppdyrkning

Luftveis-PCR (hals,nese)
Screening: MRSA, ESBL og VRE.
Gonokokkdyrkning (Genitalia kvinner, hals og sår).

Copan e-swab

Tynn prøvepinne til nasopharynx prøver og PCR.us

Væskebasert transportmedium

Best.nr: 4054055

 

Bakterie-og soppdyrking fra nasopharynx og urinrør
Gonokokkdyrkning menn (urinrør).
Luftveis-PCR nasopharynx.

NB! Kan ikke benyttes til screening.

Copan UTM

Tykk og tynn prøvepinne
Virus ransportmedium

(Rød kork)

Best.nr: 4012541

Influensa A og B og RSV.

Sars Cov-2

UNI0039D

Universalcontainer m/skje

Fæcesglass uten tilsetning

Best.nr: 4012193

 

Fæcesprøve til parasittmikroskopi, virus og Clostridioedes difficile toxin A og B.

Norovirus-PCR og parasittmikroskopi sendes til SOH.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQeP-lP1zNrAP1eObGnlXqDoKKe09XOKT5tymLri83nzsBquBVsK2Ta-1Y

Copan fecalswab m/CaryBlair

Best.nr: 4040810
Fecal swab m/flockswaber

Fæcesprøver kun til Patogene tarmbakterier. (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter.)

Andre tarmpatogene bakterier (eks. E.coli og div. Vibrioarter) videresendes til SOH.
(skal da tas på to prøverør; en fecalSwab (Copan) og ett sterilt glass uten tilsetning).

Stuarts
transportmedium

Best.nr: 4041497

kan brukes inntil blåfargen har nådd 2/3 ned i agaren

Dyrking av vevs-biter og biopsier
Puss/sekret aspirert med aspirasjonssprøyte fra dype abscesser og dype infeksjoner

Alle prøver må merkes med fullt navn og personnummer!
UMERKEDE PRØVER ANALYSERES IKKE.

Etter Postens forskrifter, kreves det at prøven(e) sendes i godkjente transporthylser.

Transporthylser:

  • Best.nr: 4011358 til universalcontainere
  • Best.nr: 4011359 til væskebasert transportmedium, urinrør
    og Chlamydiaprøver.

Ved spørsmål om prøvetaking og produkter, ring 74 09 83 28, Med.mikrobiologi.