ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder v. 2.14

Her finnes også elektronisk bestillingsskjema (Trykk her for bestillingsskjema)

Det er ønskelig at bestillingen sendes elektronisk.

 

Bilde:

Bestillingsinfo:

Bruksområde:

Urinrør uten tilsetning

Best.nr: 4011354

Overføringsenhet for vakumrør urin
Best.nr: 4011355

Urindyrkning (Sykehuset Levanger)

Urin til Chlamydia trachomatis, Neisseria gonhorreae og Mycoplasma genitalium (PCR-SOS).
NB: for disse 3 analysene er holdbarhet begrenset og må innen 24 timer overføres til Aptima urin-rør.

Urinrør m/borsyre

Best.nr: 4010340
Overføringsenhet for vakumrør urin

Best.nr: 4011355

Urindyrkning til  primærhelsetjenesten og Sykehuset Namsos.
Transporttid maks 48 t før utsåing.
NB: Kan bare benyttes til Urindyrkning

Universalcontainer 30 ml
Best.nr: 4006385

Disse glassene er aseptiske, ikke sterile.

 

Ekspektorat dyrking

TBC

Aptima Urine specimen collection kit.
(Aptima urinrør)

Best.nr: 4053908

Tatt urinprøve må overføres innen 24 timer.

Urin til PCR-SOS
Prøven er holdbar 30 dager i kjøleskap/romtemperatur.

 

Aptima multitest swab specimen collection kit.

Best. nr: 4053910

 

PCR - SOS.

Penselprøve fra cervix, vagina, mannlig urethra samt hals og rektal.

Prøven er holdbar 60 dager i kjøleskap/romtemperatur.

NB: Prøvepinne hvit/blå-kork eller Copan UTM virus KAN IKKE benyttes.

Bilderesultat for copan eswab

Prøvepinner til vanlig bakt.us og PCR.us
(Hvit kork)

Væskebasert transportmedium

Best.nr: 4012538

 

Tykk prøvepinne

til aerobe, anaerobe, MRSA, ESBL, VRE, gonokokker (kvinner) og kravstore bakterier, både for dyrkning og Chlamydophila pneum. Mycoplasma pneum. og Bordetella pertussis (kikhoste) (luftveis-PCR)

Prøvepinner til nasopharynx prøver og PCR.us

Væskebasert transportmedium

Best.nr: 4012539

 

Tynn prøvepinne

til bakt.dyrking fra nasopharynx, urethra o.l, gonokokker ( menn), samt luftveis-PCR.

NB! Kan ikke benyttes til MRSA dyrking.

Copan UTM
Virus transportmedium

(Rød kork)

Best.nr: 4012541

Luftveis-PCR og

Influensa A og B og RSV.

UNI0039D

Fæcesglass uten tilsetning

Best.nr: 4012193

 

Fæcesprøve til parasitter, virus og Clostridium difficile toxin A og B.

Rota-og adenovirus.

Norovirus og parasitter sendes til SOH.

Fecal swab m/flockswaber (inneholder Cary Blair medium)

Best.nr: 4040810

 

Fæcesprøver kun til Patogene tarmbakterier. (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter.)

Tarmpatogene E.coli og div. Vibrioarter videresendes til SOH.

Stuarts medium

Best.nr: 4041497

 

Dyrking av vevs-biter og biopsier

Alle prøver må merkes med fullt navn og personnummer!
UMERKEDE PRØVER ANALYSERES IKKE.


Etter Postens forskrifter, kreves det at prøven sendes i godkjente transporthylser.

Transporthylser:

  • Best.nr: 4011358 til universalcontainere
  • Best.nr: 4011359 til væskebasert transportmedium, urinrør
    og Chlamydiaprøver.

Ved spørsmål om prøvetaking og produkter, ring 74 09 83 28, Med.mikrobiologi.