Kortisol (serum / plasma)
v. 1.6 Kortisol (serum / plasma)

Indikasjoner

Mistanke om binyrebarkhyperfunksjon eller binyrebarkinsuffisiens. Utredning av enzymdefekt i steroidsyntesen hos barn.

Bestemmelse av kortisol i serum gjøres også i forbindelse med stimulasjons- og suppresjonstester. I tillegg til måling av s-kortisol er bestemmelse av fritt kortisol i urin og spytt av stor verdi, spesielt ved diagnose av binyrebarkhyperfunksjon.

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøve både morgen (kl. 07-09) og kveld (kl. 18-21) er viktig for å se om døgnvariasjonen er opprettholdt. Analyse av kortisol i tilfeldige blodprøver har liten diagnostisk verdi. Prøvetakingstidspunktene oppgis på rekvisisjonen.

 

Pasientforberedelse: Unngå sterk fysisk aktivitet og psykisk stress før og under prøvetakingen. Syntetiske steroider skal seponeres senest 12 timer før prøvetaking.

 

0,5 ml serum / plasma.

 

Holdbarhet:  
24 timer i serum/ serum over gel i romtemperatur

4 dager i serum/ serum over gel i kjøleskap.

Forventet svartid

     Analysen utføres 5 dager per uke (hverdager).

Referanseområde

      Morgenverdi (kl.08): 101 -536 nmol/L

      Kveldsverdi (kl.20):  79 – 478 nmol/L

 

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå : 262 nmol/L         
CV analytisk:  2,9 %
CV biologisk: 15,2 %
CV total: 15,5 %

Kritisk differanse:

42,9 %

Tolking

Høye verdier opptrer ved binyrebarkhyperplasi og binyrebarkadenom (Cushings syndrom), samt ved hypofysær overproduksjon av ACTH (Cushings sykdom) eller ved ektopisk ACTH-produksjon. Manglende døgnvariasjon er et tidlig tegn på binyrebarkhyperfunksjon. Ulike former for «stress kan være årsak til kortisoløkning i serum, slik som fysisk aktivitet, sykdom, traumer, operasjoner og psykiske belastninger. Graviditet og østrogener (for eksempel bruk av P-pille) øker

konsentrasjonen av transkortin (CBG) i plasma og dermed totalkonsentrasjonen av kortisol.

 

Lave verdier sees ved primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom), adrenogenitalt syndrom, hypofysesvikt og ved bruk av syntetiske glukokortikoider. Pasienter kan ha normalt kortisolnivå i serum og likevel ha partiell binyrebarksvikt eller hypofysesvikt. Ved berettiget klinisk mistanke bør en stimulasjonstest utføres.

 

 

Metode

CMIA-teknologi (immunokjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse) med fleksible analyseprotokoller kalt Chemiflex

Analyseinstrument: Abbott Architect ci8200.

     Akkreditert: Nei

Norsk laboratoriekode

 

Kode                Norsk bruksnavn

NPU01787        P-Kortisol