Revmatoid Faktor (RF, RA-test) (Serum) v. 2.4

Indikasjoner

Kan være til hjelp i differensialdiagnostikk og prognose hos pasienter med artritt.

Prøvetaking

0.5 ml serum.

Forventet svartid

Analysen utføres hverdager.

Referanseområde

< 30 kIU/L.

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                38 kIU/L

CV analytisk:     2,5 %

CV biologisk:     8,5 %

CV total:            8,9 %

Kritisk differanse

25 %

Tolking

Ved revmatoid artritt kan testen kan være positiv mange år før sykdomsdebut, men kun 40 % av pasienter med revmatoid artritt vil ha positiv test i tidlig fase. Imidlertid vil 80 % av pasientene få positiv test ved etablert sykdom. Metaanalyser har beskrevet en sensitivitet på ca. 69 % og en spesifisitet på 85 % for RA. Testen vil også være positiv hos ca. 70 % av pasienter med Sjøgrens syndrom og hos ca. 20 % av pasienter med systemisk lupus erythematosus. Positiv test kan ellers forekomme ved en rekke ulike tilstander som bl.a. primær biliær cholangitt, infeksjon med varicella-zoster virus, cytomegalovirus og Mycoplasma pneumoniae, infeksiøs mononukleose, tuberkulose, sarkoidose, hepatitt, subakutt bakteriell endokarditt, syfilis og malaria. Pasienter med revmatoid artritt som har høye konsentrasjoner av revmatoide faktorer har større risiko for utvikling av alvorlig sykdom.

Metode

Immunturbidimetrisk

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU18350

P-Revmatoid faktor