T4 Fri (FT4) (serum/plasma)
T4 Fri (FT4) (serum/plasma) v. 3.2

Indikasjoner

I diagnostikk av hypo- og hypertyreose sammen med måling av s-TSH. Kontroll ved behandling av tyreoideasykdom.

Prøvetaking/ materiale

0.5 mL serum / plasma.
Prøven til TSH og fritt T4 må tas før pasienten tar dagens tyroksin-dose.

Holdbarhet: 6 døgn oppbevart i kjøleskap.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

10 - 17 pmol/L

Referansegrenser for gravide:

Trimester   

Referansegrenser

Enhet

Første         

11 – 18              

pmol/L

Andre         

10 – 16               

pmol/L

Tredje          

9 – 14               

pmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå: 12,5 pmol/L
CV analytisk: 3,0 %
CV biologisk: 7,7 %
CV total: 8,3 %

Kritisk differanse:

23,1 %

Tolking

S-fritt T4 skal alltid tolkes sammen med s-TSH.

Høy konsentrasjon av fritt T4 i serum (og supprimert s-TSH) er typisk for hypertyreose.
Forhøyet s-fritt T4 kan også sees ved de meget sjeldne tilstander med perifer resistens mot tyreoideahormoner.S-TSH er da normal eller forhøyet.

Lav konsentrasjon av fritt T4 i serum (og forhøyet s-TSH) er typisk for primær hypotyreose. Ved overordnet (hypofysær eller hypothalamisk) hypotyreose er s-fritt T4 lav samtidig med lav eller normal s-TSH. I slike tilfeller må hypofysefunksjonen undersøkes. Under en alvorlig generell sykdom kan man finne nedsatt s-fritt T4 selv om pasienten er eutyreot.

Feilkilder: Analysemetodene skal ideelt sett kun måle fritt tyroksin. Analyseresultatene skal derfor ikke påvirkes av mengden bindeproteiner i serum. De fleste analysemetoder oppfyller imidlertid ikke helt denne ideelle målsetting. En vil i enkelte tilfeller kunne finne at analysene påvirkes av tilstedeværelse av antistoffer, abnorme bindeproteiner eller farmaka som kan gi falskt for høye eller falskt for lave resultater.
Frie fettsyrer, heparin (in vivo) og en del medikamenter kan interfere. Grad og type interferens er metodeavhengig. Kontakt laboratoriet hvor det er mistanke om mulig interferens.

Metode

CMIA-teknologi (immunokjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse) med fleksible analyseprotokoller kalt Chemiflex.

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci.

Metoden er akkreditert.


Norsk laboratoriekode

Kode                       Norsk bruksnavn

NPU03579               P-T4, fritt