Osmolalitet (urin)
Osmolalitet (urin) v. 1.4

Indikasjoner

Vurdering av nyrenes evne til konsentrering av urin, f.eks. ved mistanke om diabetes insipidus eller akutt nyresvikt.

Prøvetaking

For vurdering av nyrenes evne til konsentrering av urin tas 5 mL morgenurin, uten væskeinntak de siste 8 – 10 timer.

Holdbar 1 døgn i romtemperatur/kjøleskap

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

> 800 mosmol/kg hvis urinprøven er tatt som nevnt over.

Uten slike betingelser: 300 – 900 mosmol/kg, med ekstremgrenser på 50 – 1400 mosmol/kg

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå:

410 mosmol/kg

CV analytisk:

0,86 %

CV biologisk:

28,3%  i morgenurin

CV total:

28,3% 

Kritisk differanse

79,3%

Tolkning

Lave verdier: Diabetes insipidus (der u-osmolalitet som regel er lavere enn s-osmolalitet), kronisk pyelonefritt, hyperkalsemi, hypokalsemi, litiumbehandling. Ved prerenal nyresvikt er som regel u-osmolalitet over 500 mosmol/kg, og ved akutte tubulære nekroser under 400 mosmol/kg.

Metode

Målingen bygger på prinsippet om frysepunktsdepresjon: Prøvematerialets frysepunkt bestemmes og osmolaliteten beregnes som (frysepunktet/-1,858) x 1000 mosmol/kg, der faktoren -1,858 er frysepunktet for en vandig løsning på 1000 mosmol/kg.

Analyseinstrument:   Fiske Micro-Osmometer modell 210

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NOR25690

U-Osmolalitet