Genitalia (Gjærsoppdyrkning)
Genitalia (Gjærsoppdyrkning) v. 1.2

Indikasjoner

 

Indikasjon for dyrkning: Ved mistenkt symptomatologi tross negativ mikroskopi eller ved residiverende soppinfeksjoner etter behandling.

 

Prøvetaking (materiale)/transport

 

Prøve tas på «prøvepinner til vanlig bakt.us og PCR.us» (hvit kork), se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder

 

Forventet svartid

 

2 dager.

 

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

 

Referanseområde

 

Ingen vekst av Candida.

 

Tolking

 

Candida vulvovaginitt (CVV) inndeles i en ukomplisert og en komplisert form. Symptomer og funn er ikke spesifikke for diagnosen.

 

Ukomplisert Candida vulvovaginitt

·         Sporadisk eller sjeldne episoder og

·         Milde til moderate symptomer og

·         Mistenkt Candida infeksjon og

·         Frisk, ikke gravid kvinne

Komplisert Candida vulvovaginitt

·         Residiverende episoder (≥4/år) eller

·         Alvorlige symptomer eller funn eller

·         Mistenkt eller påvist Candida non-albicans infeksjon eller

·         Mistenkt eller påvist Candida infeksjon hos spesielle pasienter (diabetes, alvorlig syk, immunsupprimert, graviditet, andre vulvovaginale tilstander (hysterectomy, lokal IgA immunsvikt etc.)

 

Resistens/Behandling

 

Ukomplisert Candida vulvovaginitt:

Ved rikelig vekst av Candida, anbefales lokal soppbehandling. Kontroll 3 uker etter behandling.

 

Komplisert Candida vulvovaginitt:

Prøver som er aktuelle resistensbestemmes ved St. Olavs hospital.

 

For øvrig henvises det til:
Nasjonal faglig retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Og
Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.
Norsk gynekologisk veiledere

 

Metode

 

Soppdyrkning.

 

Metoden er akkreditert