S-typing(blod)
S-typing(blod) v. 1.7

Indikasjoner

Vi påviser et antistoff hos en pasient. Pasienten må da types på det aktuelle antigenet, og eventuelle blodposer som skal gis til pasienten må types. S-typing omfatter typing av S og lille-s.

 

Prøvetaking (materiale)/transport

Vi bruker EDTA-blod. Blod fra glass tilsatt citrat eller CPD-A kan brukes.

Forventet svartid

S-typing utføres i forbindelse med antistoffutredning og besvares sammen med denne.

Tolking

Når vi har påvist et antistoff hos pasienten, forventer vi at pasienten er negativ på det aktuelle antigenet. Blodposer som gis til pasienten må være typet negativ på antigenet.

Referanseområde

Svaret angis som positiv eller negativ, dvs. påvist eller ikke påvist antigen.

Metode

Analysen utføres på Gelkort i analysemaskin fra BioRad. Hvis analysemaskina er ute av drift analyseres typingen manuelt på gelkort.

Gelen i kortet inneholder AHG(anti-humant-globulin). Ved hjelp av IAT(Indirekte antiglobulin-teknikk) påvises antistoff av IgG-klasse. Blodlegemer fra pasienten/blodgiveren inkuberes med antiserum som inneholder kjent, spesifikt antistoff av IgG-klasse. Ved sentrifugering reagerer cellene med AHG, vi får en antigen/antistoff-binding og røde blodlegemer som har det aktuelle antigenet på overflaten, vil ikke kunne passere gjennom gelen, de blir liggende som et lokk oppå gelen eller fordelt ned gjennom gelen. Blodlegemer som ikke inneholder antigenet vil passere og legge seg som en knapp i bunnen av gelen.

Hvis S-typing hos en pasient blir positiv, utfører vi DAT på pasienten fordi en positiv DAT vil gi et falskt positivt resultat.

 

Akkreditert

Ja

Norsk laboratoriekode

Kode                             Norsk bruksnavn

NPU20380                    S-Antigen

NPU20381                    s-Antigen