Margutstryk (Marg)
Margutstryk (Marg) v. 1.7

Indikasjoner

Cytopenier. Mistanke om sykdom i bloddannende organer. Mistanke om tumormetastaser til beinmarg. Kontroll av behandling av maligne blodsykdommer.

Prøvetaking

Aspirasjon av marg fra sternum eller crista, utføres av lege. Beinmarg strykes ut på objektglass og leveres laboratoriet sammen med henvisning.

Forventet svartid

     Utstryk blir vurdert fortløpende når hematolog er tilgjengelig.

Tolking

Margutstryk bedømmes og kommenteres individuelt.

Metode

Farges med Wright’s fargemetode.

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU04663

Bm-Utstryk