Protein/Kreatinin Ratio (urin)
Protein/Kreatinin Ratio (urin) v. 2.2

Indikasjoner

Vurdering av proteinuri uten samling av urin.

Prøvetaking

2 mL av tilfeldig latt urin til måling av u-protein og u- kreatinin. Hvis man vil vurdere flere prøver tatt på ulike dager, er det best å bruke morgenurin.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Referanseområde

Voksne:

< 15 mg / mmol kreatinin

Tolking

Høye verdier:

Prerenal proteinuri: Hjertesvikt, nyrevenetrombose, nyrevenekompresjon, myelomatose, feber, ortostatisk proteinuri.

Renal proteinuri: Glomerulonefritt, preeklamsi, bindevevssykdommer, nyreamyloidose, myelomnyre, kronisk pyelonefritt, tungmetallforgiftninger, galaktosemi, tyrosinemi, cystinose, Wilsons sykdom, cystenyre.

Postrenal proteinuri: Urinvegsinfeksjoner.

Metode

Protein ratio: U-protein (g/L) *1000                             

           U-kreatinin (mmol/L)

 

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NOR15263

U-Protein/Kreatinin