MCV (Mean Celle Volum) (Blod)
MCV (Mean Celle Volum) (Blod) v. 1.7

Indikasjoner

Utredning av anemi. Erytrocyttindeksene, særlig MCV og MCH, blir av noen anbefalt som første utredning av anemi.

Vurder å bruke MCH i stedet, da MCH har langt bedre holdbarhet i prøvematerialet og gir like god informasjon som MCV.

Prøvetaking

2 mL EDTA-blod. Heparin- og citratblod kan også benyttes.

Holdbarhet: 8 timer i 2 – 25 oC, men fortrinnsvis i kjøleskap.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Voksne > 19 år

81 – 95

fL

 

 

 

Barn:

 

 

0-6 dager

95 – 118

fL

6-15 dager

96 – 104

fL

15-60 dager

80 – 100

fL

2 mnd-8 år

70 – 83

fL

8-12 år

72 – 85

fL

12-19 år, kvinner

75 – 88

fL

12-19 år, menn

74 – 86

fL

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå i fL

80

CV analytisk

0,7 %

CV biologisk

0,8 %

CV total

1,1 %

Kritisk differanse

3,0 %

Tolking

Eksempler på endrede verdier ved anemiske tilstander:

Jernmangelanemi: Gir ofte, men slett ikke alltid, lav MCV og MCH. I tillegg er det også ofte en økt størrelsesvariasjon, anisocytose. Ved vanlig jernmangelanemi er lav ferritin en klart mer pålitelig markør enn lav MCV og MCH.

Sekundær anemi ved kronisk inflammasjon, nyresvikt etc: Lav MCV sees bare hos ca 25 %.

Anemi pga. kobalamin- og/eller folatmangel: Høy MCV og MCH. Sannsynlighet for kobalamin- og/eller folatmangel øker med økende MCV. Hvis MCV er minst 130 fL, er det nesten sikkert at anemien skyldes kobalamin- og/eller folatmangel. Anemi med MCV i området 100-110 fL skyldes ofte andre tilstander, som alkoholisme, hypotyreose og leversykdom.

Talassemi: MCV og MCH er nesten alltid lav (MCV under 80 fL hos voksne) ved denne tilstand som sees hos innvandrere og skyldes nedsatt syntese enten av globingenets alfa-kjede (alfa -talassemi) eller beta-kjede (beta-talassemi). I tillegg er det ofte et relativt høyt antall erytrocytter, og det er vanligvis ingen anisocytose. Jernmangel er svært hyppig hos innvandrere og gir også lav MCV. Talassemi bør bare unntaksvis mistenkes når MCV og MCH er normale. Ved mistanke om talassemi ut fra mikrocytose og eventuelt anemi i tillegg kan diagnosen verifiseres med hemoglobintyping.

Hemoglobinopati: Sees også hos innvandrere. Gir mer varierende funn, men enkelte gir lav MCV og enkelte gir anisocytose. I sin heterozygote form gir disse vanligvis ikke anemi. Diagnosen kan verifiseres ved hemoglobintyping.

Retikulocytt-hemoglobin, en ny anemiparameter som angir retikulocyttenes MCH og som er et raskt responsparameter ved oppstart av en effektiv anemibehandling, er omtalt separat. Det samme er retikulocytter og retikulocyttfraksjoner.

 

Feilkilder: En falsk makrocytose (forhøyet MCV) opptrer hvis prøven er for gammel. MCH bør benyttes istedenfor.

Metode

MCV beregnes som EVF/EPK.

 

Analyseinstrument: Sysmex XN-1000 XN-1500 (Sysmex).

 

Metoden er akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01944

Ery-MCV