Antistoffscreening
Antistoffscreening v. 1.7

Indikasjoner

 

Antistoffscreening er en pretransfusjonsundersøkelse. I tillegg utføres den som en del av svangerskapsundersøkelsen. Analysen brukes for å finne ut om pasienten har antistoffer bundet til overflaten av erytrocyttene. Disse antistoffene vil ha betydning ved en blodtransfusjon og ved svangerskap.

 

Prøvetaking (materiale)/transport

 

Vi benytter EDTA-plasma. Det kan også brukes plasma fra glass tilsatt citrat eller CPD-A.

I følge Veileder for transfusjonstenesten i Norge pkt. 11.4 skal ikke prøven være eldre enn 4 døgn på transfusjonstidspunktet.

 

Forventet svartid

 

Forventet svartid for prøver som er rekvirert som øyeblikkelig hjelp er 90 minutter. Andre antistoffscreeninger på inneliggende pasienter skal være besvart innen 4 timer. Tilsendte screeninger besvares innen et døgn.

Hvis antistoffscreening er positiv og må utredes, vil svartiden være noe lenger, opptil 1 uke hvis prøven må videresendes til et annet laboratorium.

 

Referanseområde

 

Analysesvaret utgis som negativ eller positiv.

 

Tolking

 

Positive antistoffscreeninger utredes og kommenteres spesielt.

 

Metode

 

Vi benytter gelkort der brønnene er fylt med gel tilsatt anti-IgG rabbit. Gelen har en slik konsistens at røde blodlegemer som ikke har bundet antistoff, vil passere gjennom gelen og ned til bunnen av brønnen ved sentrifugering, mens røde blodlegemer med antistoff bundet til overflaten vil feste seg til antistoff som er tilsatt gelen.

 

Vi benytter røde blodlegemer fra spesialtypede givere. De er typet ut i de blodtypesystemene som har betydning for transfusjon. Et positivt resultat, dvs. tilstedeværelse av antistoffer i pasientens serum som reagerer med antigener på de røde cellene, vises ved at blodlegemene ikke ligger i bunnen av gelen etter sentrifugering, men som et lokk på toppen eller som en sky i selve gelen. Når vi sammenfatter reaksjonsmønstret, kan det gi en ide om hvilket/hvilke antistoff som foreligger.

 

Akkreditert:

Ja

 

Norsk laboratoriekode

Kode                              Norsk bruksnavn

NPU26690                     S-Antistoffscreening