pH (blod)
pH (blod) v. 1.4

Indikasjoner

Diagnostikk og kontroll av syre/base-forstyrrelser.

Prøvetaking

Arterielt blod: Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte, anaerobe betingelser.

Venøst blod (Levanger): Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte.

Heparinisert sprøyte tatt arterielt eller venøst analyseres helst innen 10 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares i romtemperatur i maks. 30 minutter.

Arterialisert kapillærblod: Tas i hepariniserte rør. Kapillærprøver analyseres helst innen 10 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares på isvann eller i kjøleskap i maks. 30 minutter.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Arterielt blod,           voksne: 7,36 – 7,44

Venøst blod,           voksne: 7,32 – 7,41

Arterialisert kapillærblod antas å være ganske likt arterieblod.

Analytisk og biologisk variasjon

 

Levanger:

Namsos:

Nivå:

7,40

7,36

CV analytisk:

0,03%

0,10%

CV biologisk:

0,2 %

0,2 %

CV total:

0,20 %

0,22%

Kritisk differanse

0,6 %

Tolkning

Se Syrebasestatus (blodgasser) (blod)

Metode

Målemetoden er potensiometri.

Analyseinstrument:   Radiometer ABL 800/90 Blodgass Analyzer (Levanger)

Simens RAPIDPoint 500 (Namsos).

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU12474

P(aB)-pH

NPU03995

P(vB)-pH

NPU12490

P(kB)-pH