Klorid (urin)
Klorid (urin) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning av metabolske alkaloser. Utredning av metabolske acidoser med normalt anion-gap.

Prøvetaking (materiale)/transport

5 mL urin.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Referanseområde

Ikke etablert.

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                70 mmol/L

CV analytisk:     0,9 %

CV biologisk:     Ikke tilgjengelig

CV total:            Ikke tilgjengelig

Kritisk differanse

Ikke tilgjengelig

Tolking

Ved metabolske alkaloser vil U-klorid <25 mmol/L tyde på hypovolemi og hypokloridemi, med oppkast eller diuretikabruk (nylig, men ikke pågående bruk) som sannsynlige årsaker. U-klorid >40 mmol/L vil antyde for eksempel økt mineralkortikoid aktivitet eller alkalitilførsel som årsak til alkalose.

Ved metabolske acidoser med normalt anion-gap i serum hos pasienter uten volummangel kan utregning av anion-gap i urin (UAG) være til hjelp: UAG = U-natrium + U-kalium - U-klorid. UAG er et mål for differansen mellom konsentrasjonen av umålte anioner og umålte kationer og vil normalt være positiv eller nær null . Ved metabolske acidoser øker utskillelsen av ammoniumioner i urinen hvis nyrefunksjonen er normal. Ammoniumionene utskilles i følge med kloridioner, men siden kloridionene tas med i beregning av UAG og ammoniumionene ikke tas med, blir UAG negativ med verdier i området -20 til -50 mmol/L . Dette vil skje dersom den metabolske acidosen skyldes bikarbonattap pga. diare. Hvis årsaken er renal tubulær acidose, fungerer ikke ammoniumutskillelsen normalt, og UAG er positiv.

Metode

Fortynnet ioneselektiv elektrode (indirekte)

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er ikke akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01535

U-Klorid pr. døgn

NPU08613

U-Klorid