Donortesting (Us)
Donortesting (Us) v. 2.2

Avdeling for Laboratoriemedisin er godkjent etter Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev. Godkjenningen gjelder laboratorieundersøkelser for donorer av celler og vev.

us-Donortesting rekvireres enten på papirrekvisisjon eller elektronisk i forbindelse med laboratorieundersøkelser for donorer av celler og vev.

 

us-Donortesting inneholder for tiden analysene S-Syfilis As, S-Hep C As, S-HIV As/Ag og S-Hep B Ag + Core.