MetHb (Methemoglobin) (blod)
MetHb (Methemoglobin) (blod) v. 1.4

Indikasjoner

Inntak av medikamenter og kjemikalier som kan øke konsentrasjonen av methemoglobin, bl.a. dapson, flutamid, metoklopramid, nitroglycerin, paracetamol, sulfametoksazol, klorater, nitritter og nitrater.
Mistanke om methemoglobinemi, som for eksempel ved cyanose uten påvisbar hjerte- eller lungesykdom.

Prøvetaking

Arterielt blod: Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte, anaerobe betingelser. 

Venøst blod (Levanger): Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte.

Arterialisert kapillærblod: Tas i hepariniserte rør.

MetHb er svært ustabilt og bør helst analyseres umiddelbart. Dersom dette ikke er mulig kan hepariniserte sprøyter oppbevares i romtemperatur i maks. 30 minutter, kapillærprøver oppbevares på isvann eller i kjøleskap i maks. 30 minutter.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Arterielt og venøst blod, voksne: < 1,5 %

Arterialisert kapillærblod antas å være ganske likt arterieblod.

Analytisk og biologisk variasjon

 

Levanger:

Namsos:

Nivå:

2,0 %

2,0 %

CV analytisk:

2,6 %

12,1 %

CV biologisk:

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

CV total:

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Kritisk differanse

Ikke tilgjengelig

Tolkning

Svaret oppgis i prosent av totalhemoglobin.
Høye verdier: Toksisk methemoglobinemi, som følge av eksponering for visse legemidler eller kjemikalier. Medfødt methemoglobinemi pga. mangel på enzymet methemoglobinreduktase eller pga. arvelig methemoglobinemi (sjelden). Cyanose oppstår oftest når konsentrasjonen av methemoglobin er over 1,5 g/dL og øvrige kliniske symptomer når methemoglobin utgjør mer enn 20% av totalhemoglobin, men også ved lavere nivåer. Graden av symptomer avhenger noe av årsaken og av eventuell komorbiditet

Feilkilder: Tilstedeværelse av sulfhemoglobin kan gi falsk for lavt resultat.

Metode

Målemetoden er spektrofotometri.

Analyseinstrument:   Radiometer ABL 800/90 Blodgass Analyzer (Levanger)

Simens RAPIDPoint 500 (Namsos).

Metodene er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU02725

Hb-Methemoglobin