Urin
Urin v. 1.3

Indikasjoner

Mistanke om urinveisinfeksjon.

Prøvetaking (materiale)/transport

Primærhelsetjenesten:
Urinprøven tilsettes «Urinrør m/borsyre», se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.
Hvis forsendelse av urinprøve til laboratoriet tar mer enn 2 timer, skal dette gjøres i glass tilsatt preserveringsmiddel (borsyre). Bakterietallet i borsyreurin holder seg stort sett konstant i 24 - 48 timer. Glasset må fylles helt opp med urin (minimum 7,6 ml) for at borsyrekonsentrasjonen skal bli ca. 1,6%.
Vi anbefaler å sende urin på borsyreglass i stedet for på uricult.

Spesialisthelsetjenesten:
Urinprøven tilsettes  «Urinrør uten tilsetning», se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.
Prøver oppbevart ved romtemperatur (gjelder prøver tatt ved Sykehuset Levanger) må sås ut innen 2 timer etter prøvetaking. Dersom det ikke er mulig, tilsett urinprøven; urinrør m/borsyre.

Urinprøve tas før oppstart av antibiotikabehandling. Kontrollprøve tas 3 dager etter endt behandling.

Etter prøvetaking: Oppbevar prøven ved kjøleskapstemperatur inntil forsendelse.

Fremgangsmåte:

Midtstrømsurin

Bør tas om morgenen, eller minst 2-3 timer etter siste vannlating for at eventuelle bakterier i blæren skal få tid til oppformering. Pasienten bør ikke drikke før prøvetaking da det vil resultere i en fortynningseffekt.

         Menn: Forhuden trekkes tilbake før prøvetaking.

         Kvinner: Hos kvinner er det viktig at kjønnsleppene holdes godt fra hverandre. Ved markert fluor bør vaginalåpningen lukkes med steril bomull eller tampong. Hos sengeliggende eller inkontinente kvinner bør vulva vaskes med vann. Deretter vaskes et par ganger med sterile bomullsdotter, fuktet i vann, rundt urinrørsåpningen og bakover mot skjeden. Se figur.

Første porsjon urin kasseres. Den neste porsjon samles (direkte eller via et desinfisert bekken eller glass) i en steril beholder, mens den siste porsjon kastes.

 

Kateterprøve (engangskateter og permanent kateter)

Kateterisering medfører stor fare for infeksjon og skal derfor ikke brukes bare for å skaffe prøve til bakteriologisk undersøkelse. Ved prøvetaking fra et permanent kateter skal man helst stenge kateteret 2-3 timer før prøven tas. Etter desinfeksjon av kateteret med 70 % sprit, løses klemmen. Når noe urin har rent ut fra blæren, punkteres kateteret med vanlig injeksjonsnål og urin aspireres. Det bør ikke tas prøve fra selve urinposen. Angi på rekvisisjon om prøven er tatt fra engangskateter eller permanent kateter. Hvis prøven er merket kun med kateterprøve, vil den bli behandlet som permanent kateter.

 

Poseprøve (urinsamling små barn)

Posen bør sitte på i kort tid for å minske forurensning av prøven (rengjør huden godt før posen festes). Poseprøver: Større fare for forurensning av prøven pga dårligere prøvetaking

(eks: Poseprøve som sitter på lenge. Bakterier som sitter under forhuden på små gutter kan forurense prøven). Anbefaler prøve tatt ved RIK (Ren intermitterende kateterisering)

 

Blærepunksjon

Denne metoden gir de mest pålitelige resultatene. De vanligste indikasjonene: Vanskeligheter med å få en adekvat midtstrømsurin, forekomst av urethrapatologi, uklare eller motstridende resultater ved andre prøvetakingsmetoder, manglende respons på tilsynelatende adekvat terapi.

 

Prøver fra Cystoskopi og urinprøver tatt direkte fra blæren ved hjelp av et cystoskop.

Prøver fra Pylestomi, brickerblære og urinprøver tatt under/etter operasjon.

 

For mer informasjon se NOKLUS sine hjemmesider.
www.noklus.no

https://www.antibiotika.no/stage/wp-content/uploads/2018/01/Urinprøve-sjekkliste_november-2017_Noklus_271117.pdf

 

Forventet svartid

2 dager.

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

Referanseområde

Negativt funn besvares som ''ingen vekst''.

Tolking

Ved oppvekst, avhengig av mengde, besvares funnet med artsidentifikasjon og resistensbestemmelse. Korrekt prøvetaking reduserer mulighet for forurensing i prøven/resultatet.

Normalflora i distale del av urethra:
Koagulase negative Stafylokokker, alfa- og non-hemolytiske streptokokker, lactobaciller, Corynebacterium sp., enterokokker,  apatogene Neisseria spp., Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum og Mycobacterium smegmatis, anaerobe gram positive kokker og av og til gjærsopp.
Bakterier som tilhører normalfloraen, kan i renkultur og ved høyt bakterietall, gi infeksjon.

Viktig med kliniske opplysninger på innsendt prøver.

Resistens/Behandling

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus

 

Metode

Aerob dyrkning.

 

Metoden er akkreditert