Sæd-analyse
Sæd-analyse v. 1.5

Indikasjoner

Sykehuset Levanger utfører en enkel screening analyse av sædprøver ved ufrivillig barnløshet. Det blir vurdert prøvens viskositet, bevegelighetsgrad til spermiene og spermiekonsentrasjon.

Laboratoriet på Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos mottar kontroll prøver etter vasectomi (sterilisering).

Prøvetaking

Prøven tas på prøvebeger som kjøpes på apoteket. Merk prøven med navn og fødselsdato.

De som har lang vei til sykehuset må avlegge prøven her. Dersom prøven tas hjemme, må den leveres på laboratoriet innen 1 time etter at den er tatt. Prøven oppbevares kroppsnært.

Sædprøven tas direkte i prøvebegeret ved masturbasjon. Kondom må ikke brukes. Det bør ikke være mer enn 5 dager siden siste sædavgang.

Det bør gå 3 mnd. etter vasectomi før det avlegges en prøve.

Det er timebestilling ved begge sykehus. Se våre nettsider.

Forventet svartid

Sykehuset Namsos: Pasienter mottas etter avtale.

Sykehuset Levanger: Pasienter mottas annenhver tirsdag kl. 0800 – 1100 etter avtale.

Analysen utføres samme dag.

Referanseområde

Sæd-Volum:                                               1,6-6,8 ml

Sæd-Konsistens, viskositet:                        Normal viskøs

Sæd-Spermier, bevegelighet:                       ≥3

Sæd-Spermier, bevegelige:                          ≥ 40 %

Sæd-Spermier, konsentrasjon:                     ≥ 15 .109/L

Sæd-Leukocytter:                                        0-5 antall per synsfelt

 

Tolkning

*Sædanalysen er ikke en absolutt test av fruktbarhet, men en indirekte undersøkelse av spermiens biologisk funksjon.

*Sædkvaliteten påvirkes av sykdom, spesielt sykdom med høy feber i løpet av perioden når spermier blir dannet. Spermiogenesen tar ca. 3 måneder.

* Dersom mannen ikke har hatt sædavgang i løpet av de siste 5 dagene kan kvaliteten på sædprøven være nedsatt, det kan bla være mange døde sædceller i ejakulatet.

*Ved avvikende resultat foreslås en ny prøve til sædanalyse.

* Menn som har fått utført vasectomi kan få analysert sædprøven for å sjekke om operasjonen har vært vellykket dvs: Ingen spermier i direkte preparat.

Metode

Det er en manuell analyse med vurdering i Maklers tellekammer.

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode                       Norsk bruksnavn

NPU 03455              Sæd-Spermier, konsentrasjon