Triglyserid (serum/plasma)
Triglyserid (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Inngår i lipidprofil ved risikovurdering for arteriosklerotisk hjerte-karsykdom, men anbefales ikke brukt som mål for behandlingseffekt med hensyn på risiko. Utredning ved residiverende pankreatitter.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma. Pasienten må ha fastet 12-14 timer og ikke brukt alkohol de siste 24 timene.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

0-15 dager: 0,98 - 3,21 mmol/L

15 dager-1 år: 0,61 - 3,20 mmol/L

1-18 år: 0,36 - 2,19 mmol/L

≥ 18 år: 0,45 - 2,60 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                0,90 mmol/L

CV analytisk:     1, %

CV biologisk:     20,0 %

CV total:            20,0 %

Kritisk differanse

56 %

Tolking

Hvis prøven ikke er tatt fastende, må dette tas med i vurderingen. Konsentrasjonen stiger etter måltid, særlig etter et fettrikt måltid, med maksimal verdi etter 2-3 timer. Høyt inntak av kalorier, mettede fettsyrer og karbohydrater øker konsentrasjonen. Det samme gjør store akutte alkoholinntak. Bruk av p-piller, andre steroidhormoner, diuretika og beta-blokkere kan også øke konsentrasjonen.

Høye verdier kan ellers sees ved noen primære hyperlipoproteinemier, som for eksempel familiær hypertriglyceridemi og familiær kombinert hyperlipemi, samt ved de sjeldne tilstandene familiær lipoprotein lipase-mangel og familiær apolipoprotein CII-mangel. Særlig ved de to sist nevnte tilstander er pankreatitt vanlig, og s-triglycerider bør holdes under ca. 10 mmol/L for å unngå residiverende pankreatitter. Det sees også høye verdier ved sekundære hyperlipoproteinemier som ved diabetes mellitus, hypotyreose, nefrotisk syndrom, nyresvikt, pankreas- og leverlidelser, og ved alkoholmisbruk.

Ved vellykket behandling med kosthold og fysisk aktivitet vil ofte s-triglycerider reduseres markert, ofte mer markert enn de øvrige lipidene.

Feilkilder:

Hos svært syke pasienter og hos pasienter som får heparinbehandling kan konsentrasjonen av fritt glycerol være økt og gi falskt for høy s-triglycerider.

N-acetylcystein («Mucomyst») i terapeutiske konsentrasjoner kan gi falskt for lav s-triglycerider.

Metode

Glyserolfosfatoksidase

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU04094

P-Triglyserid