Bikarbonat, aktuell (blod)
Bikarbonat, aktuell (blod) v. 1.5

Indikasjoner

Utredning og behandling av syre-baseforstyrrelser.

Prøvetaking

Arterielt blod: Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte, anaerobe betingelser.

Venøst blod (Levanger): Minimum 0,7 ml blod tas i heparinisert sprøyte.

Heparinisert sprøyte tatt arterielt eller venøst analyseres helst innen 10 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares i romtemperatur i maks. 30 minutter.

Arterialisert kapillærblod: Tas i hepariniserte rør. Kapillærprøver analyseres helst innen 10 minutter. Dersom dette ikke er mulig kan prøven oppbevares på isvann eller i kjøleskap i maks. 30 minutter.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Arterielt blod, voksne

22 - 26 mmol/L

Venøst blod, voksne

24 - 31 mmol/L

Arterialisert kapillærblod antas å være ganske likt arterieblod.

Tolking

I fravær av respiratorisk forstyrrelse vil normal bikarbonat utelukke alvorlig syre-baseforstyrrelse. Økt bikarbonat vil indikere økt BE og metabolsk alkalose, og redusert bikarbonat vil indikere redusert BE og metabolsk acidose.

Høye verdier:

Metabolsk alkalose. Respiratorisk acidose.

Lave verdier:

Metabolsk acidose. Respiratorisk alkalose.

Metode

Beregnet analyse: 
Aktuell bikarbonat (cHCO3-) i prøven regnes ut på grunnlag av pCO2 og pH, ved å løse Henderson-Hasselbalch-likningen:   log HCO3- = pH +log pCO2 – 7,608

Analyseinstrument:   Radiometer ABL 800/90 Blodgass Analyzer (Levanger)

Simens RAPIDPoint 500 (Namsos).

Metodene er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU02409

P(aB)-HCO3 (bikarbonat), aktuell

NPU14266

P(vB)-HCO3 (bikarbonat), aktuell

NPU14264

P(kB)-HCO3 (bikarbonat), aktuell