Glukose (spinalvæske)
Glukose (spinalvæske) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning av meningitt.

Prøvetaking

0,5 mL spinalvæske uten blodtilblanding. Må analyseres straks. P- eller s-glukose må bestemmes i prøve tatt samtidig.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

0,6-0,7 x p-glukose

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                5,3 mmol/L

CV analytisk:     1,2 %

CV biologisk:     Ikke tilgjengelig

CV total:            Ikke tilgjengelig

Kritisk differanse

Ikke tilgjengelig

Tolking

Lave verdier, under 0,6 x  p- eller s-glukose, kan forekomme ved meningitt forårsaket av bakterier, sopp og amøber. Enkelte virusencephalitter kan også gi moderat nedsatt sp-glukose. Ikke-infeksiøse tilstander som subarachnoidalblødning og primære og sekundære maligne svulster med infiltrativ vekst i subarachnoidalrommet kan også gi nedsatt sp-glukose.

Hyperglykemi er eneste årsaken til høy sp-glukose. Sp-glukose stiger vanligvis ikke over 16,6 mmol/L uansett plasmanivå pga at glukosetransporten til cerebrospinalvæsken blir mettet.

Feilkilder: Blodtilblanding i forbindelse med prøvetakingen vil gi falskt for høy verdi. Henstand før analyse vil gi falskt for lav verdi ved høyt celleinnhold i cerebrospinalvæsken.

Metode

Heksokinase/G-6-PHD

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU02190

Sp-Glukose