Karbamid (Urinstoff) (serum/plasma/væsker) v. 2.2

Indikasjoner

Vurdering av endringer i protein- og aminosyreomsetning. Vurdering av toksemigrad ved uremi.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Barn

0-1 år: 1,8 - 7,2 mmol/L

1-10 år: 3,2 - 7,9 mmol/L

Jenter 10-18 år: 3,6 - 6,8 mmol/L

Gutter 10-18 år: 3,2 - 7,1 mmol/L

Kvinner

<50 år: 2,6 - 6,4 mmol/L

≥50 år: 3,1 - 7,9 mmol/L

Menn

<50 år: 3,2 - 8,1 mmol/L

≥50 år: 3,5 - 8,1 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                6,6 mmol/L

CV analytisk:     1,8 %

CV biologisk:     13,9 %

CV total:            14,0 %

Kritisk differanse

39 %

Tolking

Høye verdier kan skyldes:

Redusert ekskresjon: Redusert glomerulær filtrasjonshastighet/nyresvikt og lav diurese. Ved obstruktive postrenale tilstander (eks malignitet, nefrolitiasis, prostatisme) vil både kreatinin og karmabid være økt (karbamid mer enn kreatinin pga økt tilbakediffusion).

Økt produksjon: Økt proteininntak(eks kjøtt), eller parenteral tilførsel (blod, plasma, aminosyrer), økt nedbrytning av proteiner i tarm (for eksempel ved tarmblødninger og ved ileus), økt nedbrytning av kroppsproteiner (postoperativt, ved sengeleie, febertilstander, traumer), økt omsetning av aminosyrer (hormonell stimulering av glukogeogenesen; glukagon, adrenalin, kortisol).

Lave verdier kan skyldes:

Økt ekskresjon: Økt diurese.

Redusert produksjon: Lavt proteininntak, overgang fra katabol til anabol fase (rekonvalesens etter sykdom) eller ved akutt leversvikt. Ved parenteral ernæring kan tilførsel av mye væske og liten mengde aminosyrer gi lav s-karbamid. Testosteron, veksthormon og insulin stimulerer proteinsyntesen (minker forbrenning av aminosyrer) og senker ureanivået i serum.Veldig lav verdi sees ved kongenital proteinintoleranse.

Metode

Urease

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01459

P-Karbamid

NPU10027

Us-Karbamid

NPU10026

Dv-Karbamid