LPK (Leukocytt partikkel konsentrasjon) (Blod) v. 1.9

Indikasjoner

Utredning og kontroll av infeksjoner, leukemier og tilstander med beinmargshemning, for eksempel ved bruk av cytostatika. Se også Differensialtelling av leukocytter.

Prøvetaking

2 mL EDTA-blod. Heparin- og citratblod kan også benyttes.

Unngå fysiske anstrengelser, stress eller injeksjoner av adrenalin forut for prøvetakingen

Holdbarhet: 96 timer i 2-25 oC, men fortrinnsvis i kjøleskap.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

 

Voksne >19 år

4,1 – 9,8

.109/L

 

 

 

Barn:

 

 

0-7 dager

8,0 – 28,0

.109/L

7-15 dager

8,3 – 17,2

.109/L

15-6 mnd

6,0 – 16,2

.109/L

6 mnd-9 år

3,7 – 14,7

.109/L

9-19 år

4,3 – 12,6

.109/L

 

 

 

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå i 109 celler/L

7,0

CV analytisk

1,5 %

CV biologisk

10,8 %

CV total

10,9 %

Kritisk differanse

30,5 %

Tolking

Høye verdier sees ved:
Økt produksjon: Inflammasjoner (for eksempel infeksjoner) og leukemier.
Mobilisering av perifer pool: Fysisk aktivitet, stress og adrenalininjeksjoner.
Redusert forbruk: Bruk av glukokortikoider.
Uttalt leukocytose med leukocytter i området 50-100 x 109/L, leukemoid reaksjon, kan forekomme ved alvorlige infeksjoner og beinmargsmetastaser. I slike tilfeller vil mesteparten av leukocyttene være polymorfonukleære nøytrofile granulocytter, men det kan være innslag av mer umodne celler (ikke mer umodne enn myelocytter) og antall eosinofile og basofile granulocytter er normalt eller redusert. Uttalt leukocytose, ofte over 100 x 109/L, sees ellers ved kroniske leukemier.

Lave verdier sees ved:
Redusert produksjon: Toksisk beinmargsdepresjon, for eksempel pga. medikamenter, spesielt cytostatika, og maligne prosesser i beinmarg.
Økt forbruk: Sepsis og ved immunologiske mekanismer.
Ved leukopeni er det nøytropenien som har størst klinisk betydning. Det er direkte sammenheng mellom antall nøytrofile granulocytter og infeksjonstendens. Alvorlig nøytropeni defineres som antall nøytrofile granulocytter mindre enn 0,5 x 109/L.

 

Metode

Optisk måling av lysspredning.

Analyseinstrument: Sysmex XN-1000 og XN-1500 (Sysmex).

 

Metoden er akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU02593

B-Leukocytter