Bilirubin, stiks/strimmeltest (urin) v. 1.5

Indikasjoner

Ingen gode. Eventuelt ved ikterus, for å undersøke om konjugert bilirubin i plasma er forhøyet.

Prøvetaking

10 mL nylatt og godt blandet urin, prøven bør lysbeskyttes. Prøvebeholder skal være ren (uten rengjøringsmidler) og ikke inneholde borsyre eller andre konserveringsmidler.

Prøven bør analyseres innen 2 timer, hvis ikke skal den oppbevares i kjøleskap. Prøve oppbevart i kjøleskap bør analyseres innen 4 timer etter vannlating. Blandes før analysering.

Urinen skal ha romtemperatur ved analysering.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ

Tolking

 

Positiv test sees ved u-bilirubin over 7-10 mikromol/L og indikerer at konjugert bilirubin i plasma er forhøyet. Testen er lite sensitiv for denne tilstanden.
Feilkilde: Store mengder askorbinsyre i urinen reduserer testfeltets følsomhet for bilirubin. For gammel
prøve og lyseksponering kan gi falskt negativt resultat.

Metode

Semikvantitativ metode. Bilirubin i prøven reagerer med et diazoniumsalt som gir en lyserød farge i testfeltet. Reaksjonen avleses med refleksjonsfotometri ved 555 nm.

Analyseinstrument: Cobas u 411. Teststrimmel: Combur 10 Test M.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01372

U-Bilirubin (semikvantitativt)