CRP (C-reaktivt protein) (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Vurdere grad av inflammasjon ved infeksiøse og ikke-infeksiøse tilstander. CRP er i dag det mest brukte mål på inflammasjon.

Mistanke om bakterielle infeksjoner. Skille mellom bakteriell og viral infeksjon. Meningitt, alvorlighetsgrad og omfang av luftveisinfeksjoner. Nivådiagnostikk ved urinveisinfeksjon, spesielt hos barn. Påvise infeksjon hos immunsupprimerte pasienter. Påvise intrauterin infeksjon ved for tidlig vannavgang. Seriemålinger kan brukes til å følge sykdomsaktivitet og til å påvise postoperative komplikasjoner.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

< 5 mg/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                6 mg/L

CV analytisk:     2,6 %

CV biologisk:     34,1 %

CV total:            34,2 %

Kritisk differanse

96 %

Tolking

Høye verdier sees ved en lang rekke inflammatoriske tilstander.

Hvis problemstillingen er om pasienten har bakteriell eller viral infeksjon, vil verdier over ca. 40 mg/L tale for bakteriell infeksjon. Unntak vil være influensa og mononukleose som begge kan gi høyere CRP-verdier. Høy CRP taler for pyelonefritt ved urinveisinfeksjon hos barn. Ved ukomplisert postoperativt forløp når CRP maksimal verdi omkring 3. dag etter operasjonen og faller til preoperativt nivå innen omlag 7. dag. Et normalt postoperativt fall i CRP som avbrytes av en ny stigning kan indikere komplikasjon i form av infeksjon, blødning, trombose eller annet.

Metode

Turbidimetrisk/immunturbidimetrisk

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19748

P-CRP