Albumin (serum/plasma/væsker)
Albumin (serum/plasma/væsker) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning og kontroll av tilstander med forstyrret proteinsyntese eller unormale proteintap. Vurdering av væskebalansen. Utredning ved ødem av ukjent årsak. Tilleggsundersøkelse ved analyse av albuminbundne komponenter, for eksempel s-kalsium.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Jenter

0-15 dager: 33 – 45 g/L

15 dager-1 år: 31 – 50 g/L

1-8 år: 40 – 49 g/L

8-15 år: 42 – 51 g/L

15-18 år: 40 – 53 g/L

Gutter

0-15 dager: 33 – 45 g/L

15 dager-1 år: 31 – 50 g/L

1-8 år: 40 – 49 g/L

8-15 år: 42 – 51 g/L

15-18 år: 43 – 53 g/L

Voksne kvinner og menn

18–39 år: 36 – 48 g/L

40–69 år: 36 – 45 g/L

>69 år: 34 – 45 g/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                33 g/L

CV analytisk:     0,9 %

CV biologisk:     2,6%

CV total:            2,7 %

Kritisk differanse

7,79 %

Tolking

Høye verdier sees ved akutt dehydrering.

Lave verdier forekommer ved en rekke tilstander:

 •Redusert syntese: Levercelleskade, malnutrisjon, malabsorpsjon og akuttfase respons.

 •Økt nedbrytning: Inflammasjoner.

 •Lekkasje til ekstravaskulært rom: Brannskader, sjokk og ascites.

 •Økt tap: Glomerulonefritt, preeklampsi, proteintapende tarmsykdommer og brannskade.

 •Overhydrering: Overbehandling med intravenøse væsker.

Uttalt reduserte verdier, under 25 g/L, sees i første rekke ved indre eller ytre tap. Moderat reduserte verdier, ned mot 25 g/L, er typisk ved inflammasjon, dårlig ernæringstilstand og væskeretensjon.

Metastaserende kreftsykdommer gir redusert albumin. Ved konstriktiv perikarditt kan man se uttalt hypoalbuminemi.

 

Feilkilder: Langvarig bruk av venøs stase i forbindelse med prøvetaking kan øke s-albumin med 3-15 %.

Metode

Bromkresol-purpur

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19673

P-Albumin

NPU14338

Us-Albumin