Albumin (serum/plasma/væsker)
v. 1.6 Albumin (serum/plasma/væsker)

Indikasjoner

Utredning og kontroll av tilstander med forstyrret proteinsyntese eller unormale proteintap. Vurdering av væskebalansen. Utredning ved ødem av ukjent årsak. Tilleggsundersøkelse ved analyse av albuminbundne komponenter, for eksempel s-kalsium.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Kvinner:

0 – 14 dg     28 – 41 g/L

14 dg – 1 år 25 – 46 g/L

1 – 8 år        35 – 45 g/L

8 – 15 år      37 – 47 g/L

15 – 18 år    35 – 49 g/L

18-39 år:      36 -  48 g/L

40-69 år:      36 -  45 g/L

>70 år.         34 -  45 g/L

Menn:

0 – 14 dg     28 – 41 g/L

14 dg – 1 år 25 – 46 g/L

1 – 8 år        35 – 45 g/L

8 – 15 år      37 – 47 g/L

15 – 18 år    38 – 50 g/L

18-39 år:      36 -  48 g/L

40-69 år:      36 -  45 g/L

>70 år.         34 -  45 g/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                34 g/L

CV analytisk:     0,9 %

CV biologisk:     3,2%

CV total:            3,3 %

Kritisk differanse

9,3 %

Tolking

Høye verdier sees ved akutt dehydrering.

Lave verdier forekommer ved en rekke tilstander:

 •Redusert syntese: Levercelleskade, malnutrisjon, malabsorpsjon og akuttfase respons.

 •Økt nedbrytning: Inflammasjoner.

 •Lekkasje til ekstravaskulært rom: Brannskader, sjokk og ascites.

 •Økt tap: Glomerulonefritt, preeklampsi, proteintapende tarmsykdommer og brannskade.

 •Overhydrering: Overbehandling med intravenøse væsker.

Uttalt reduserte verdier, under 25 g/L, sees i første rekke ved indre eller ytre tap. Moderat reduserte verdier, ned mot 25 g/L, er typisk ved inflammasjon, dårlig ernæringstilstand og væskeretensjon.

Metastaserende kreftsykdommer gir redusert albumin. Ved konstriktiv perikarditt kan man se uttalt hypoalbuminemi.

 

Feilkilder: Langvarig bruk av venøs stase i forbindelse med prøvetaking kan øke s-albumin med 3-15 %.

Metode

Bromkresol-purpur

Analyseinstrument: Abbott Architect ci16200 og ci8200.

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19673

P-Albumin

NPU14338

Us-Albumin