Albumin (Protein), stiks/strimmeltest (urin) v. 1.3

Indikasjoner

Rutinetest ved utredning av nyre- og urinveislidelser.

Prøvetaking

Gjøres rutinemessig ved stiksundersøkelse/strimmeltest i urin.

10 mL nylatt og godt blandet urin, fortrinnsvis midtstrømsprøve og morgenurin. Prøvebeholder skal være ren (uten rengjøringsmidler) og ikke inneholde borsyre eller andre konserveringsmidler.

Prøven bør analyseres innen 2 timer, hvis ikke skal den oppbevares i kjøleskap. Prøve oppbevart i kjøleskap bør analyseres innen 4 timer etter vannlating. Blandes før analysering.

Urinen skal ha romtemperatur ved analysering

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ

Tolking

Positiv test sees hvis u-protein er 0,12 - 0,18 g/L.
Proteinfeltet påviser hovedsakelig albumin. Bence Jones protein påvises ikke.
Positiv test sees ved en rekke tilstander, som kan klassifiseres i tre grupper: prerenale (feber, hjertesvikt, nyrevenetrombose, ortostatisk proteinuri), renale (en lang rekke nyresykdommer) og postrenale (for eksempel urinveisinfeksjoner og blødninger i urinveiene).
Feilkilder: Rester av klorhexidin eller cetylpyridin i prøvebeholder kan gi falskt for høye resultater.
Falske positive resultat kan også sees etter infusjon med polyvinylpyrrolidon (blodsubstitutt).

Metode

Semikvantitativ metode. Testen bygger på prinsippet om pH- indikatorens proteinfeil: Ved konstant pH vil fargeforandring skyldes påvirkning av protein. En forhøyet pH (opp til 9) har ingen innflytelse på analysen. Den brukte indikatoren er særlig følsom for albumin, som gir fargeendring fra gul via lysegrønn til grønn ved tilstedeværelse av albumin. Reaksjonen avleses med refleksjonsfotometri ved 620 nm.

Analyseinstrument: Cobas u 411. Teststrimmel: Combur 10 Test M.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU17997

U-Albumin (semikvantitativt)