Protein (albumin), stiks/strimmeltest (urin) v. 1.5

Indikasjoner

Rutinetest ved utredning av nyre- og urinveislidelser.

Prøvetaking

10 mL nylatt og godt blandet urin, fortrinnsvis midtstrøms-prøve av morgenurin. Prøvebeholder skal være ren (uten rengjøringsmidler) og ikke inneholde borsyre eller andre konserveringsmidler.

Prøven bør analyseres innen 2 timer, hvis ikke skal den oppbevares i kjøleskap. Prøve oppbevart i kjøleskap bør analyseres innen 4 timer etter vannlating. Blandes før analysering.

Urinen skal ha romtemperatur ved analysering

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ

Tolking

Positiv test sees ved en rekke tilstander, som kan klassifiseres i tre grupper: prerenale (feber, hjertesvikt, nyrevenetrombose, ortostatisk proteinuri), renale (en lang rekke nyresykdommer) og postrenale (for eksempel urinveisinfeksjoner og blødninger i urinveiene). "Testfeltet for protein på urinstrimmelen er ikke spesifikt for albumin, men reagerer i all hovedsak på albumin. Andre småmolekylære proteiner i urinen slår i liten grad ut på test-feltet."

Feilkilder:.
Rester av klorhexidin eller cetylpyridin i prøvebeholder kan gi falskt for høye resultater.
Falske positive resultat kan også sees etter infusjon med polyvinylpyrrolidon (blodsubstitutt). Det samme kan man se i en sterkt alkalisk urin, for eksempel ved mikrobiell spaltning av urea til ammoniakk

Metode

Semi-kvantitativ metode. Testen bygger på prinsippet om pH- indikatorens proteinfeil: Ved konstant pH vil fargeforandring skyldes påvirkning av protein. En forhøyet pH (opp til 9) har ingen innflytelse på analysen. Den brukte indikatoren er særlig følsom for albumin, som gir fargeendring fra gul via lysegrønn til grønn ved tilstedeværelse av albumin. Reaksjonen avleses med refleksjonsfotometri ved 620 nm.

Analyseinstrument: Cobas u 411. Teststrimmel: Combur 10 Test M.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU04206

U-Protein (semikvantitativt)