Vankomycin (serum/plasma)
Vankomycin (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Konsentrasjonsmåling av vankomycin i serum er aktuelt hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon, ved samtidig bruk av andre nefrotoksiske legemidler (aminoglykosider, amfotericin B, ciklosporin m.fl.), ved hemofiltrasjon/dialyse samt ved alvorlige infeksjoner der lave konsentrasjoner må unngås.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Det tas kun bunnkonsentrasjon. Første prøve tas etter 3. eller 4. dose.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Bunnkonsentrasjon: 15,0-20,0 mg/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                10,0 mg/L

CV analytisk:     3,0 %

CV biologisk:     Ikke relevant

CV total:            Ikke relevant

Kritisk differanse

Ikke relevant

Tolking

Nefrotoksisiteten øker med behandlingstid (> 3 uker), høye bunnkonsentrasjoner og samtidig bruk av aminoglykosider.

Metode

Partikkelforsterket turbidimetrisk inhibisjonsimmunkjemisk analyse

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19929

P-Vankomycin