Mikrobiologi
Mikrobiologi
ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder
ALM-MM; Melde og ringerutiner ved Lab. for Med. Mikrobiologi.
Beskrivelse av normalflora
Generell informasjon (MM)
Test - kriterier og prøvetaking for covid-19
Underlivsprøver, Kvinner (Informasjon)