Nese (Generell bakteriologisk dyrkning) v. 1.3

Indikasjoner

Rhinitt, nedre luftveisinfeksjon, sinusitt,  evnt bærertilstand N. meningitidis.

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøve tas på «prøvepinner til vanlig bakt.us og PCR.us» (Rosa kork), se http://eqshnt/design/buffy/images/icon_document_local.gifPrøvetakingsveileder (MM) (Gyldig) .

Fremgangsmåte:

Neseprøver tas gjennom nesespekulum for å unngå forurensing fra vestibulum. Penselen føres minimum 1 cm inn i nesen, roteres og holdes på plass i 10-15 sek (hvis mulig) for å suge opp materiale.

Etter prøvetaking: Oppbevar prøven ved kjøleskapstemperatur inntil forsendelse.

Forventet svartid

2-3 dager.

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

Referanseområde

Negativt funn besvares som ''ingen vekst'' eller ''normal flora''.

Tolking

Ved oppvekst av potensielt patogene mikrober besvares funnet med artsidentifikasjon og eventuelt resistensbestemmelse.

Resistens/Behandling

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Aerob dyrkning.

 

Metoden er akkreditert