Utseende (Spinalvæske)
Utseende (Spinalvæske) v. 1.6

Indikasjoner

Mistanke om meningitt eller blødning

Prøvetaking

0.5 mL spinalvæske. Spinalvæsken leveres laboratoriet umiddelbart etter prøvetaking.

Forventet svartid

Analysen utføres ved behov.

Referanseområde

Klar og fargeløs

Tolking

Rødlig til gulfarget spinalvæske kan tyde på blødning. Blakket spinalvæske kan skyldes innhold av celler.

Metode

Subjektiv, visuell vurdering.

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU04224

Sp-Utseende, før sentrifugering.