Fæces (Salmonella -, Shigella -, Yersinia - og Campylobacter spp.) v. 1.3

Indikasjoner

Diarè. Gastroenteritt.

Prøvetaking (materiale)/transport

Benytt Fecal swab m/flockswaber (inneholder Cary Blair medium), se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.. Vattpinne skal være helt dekket med avføring.

Fremgangsmåte:

1.     Åpne pakningen med pensel og transportrør.

2.     Åpne penselpakken med fiberen ned (ikke berør nedenfor knekkpunktet på pinnen). Ta penselen ut av pakningen. Ta pasientprøven. FecalSwab har knekkpunkt ved 8 cm. Ved direkte prøvetakning i rektum anbefales det at penselen ikke føres lenger inn enn 1-2 cm.

3.     Sett penselen tilbake i transportrøret.

4.     Knekk pinnen i knekkpunktet (farget stripe).

5.     Skru på korken og merk transportrøret med strekkode-etikett fra rekvisisjonen.

 

Ved transporttid under 4 timer kan prøven sendes på fæcesglass uten tilsetning, se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.

Forventet svartid

2-3 dager.

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

Ved positive prøver tar vi telefonisk kontakt med rekvirent.

Referanseområde

Ingen vekst av patogene mikrober.

Tolking

Angående kontroll av pasient med påvist patogene tarmbakterier finnes mer informasjon på hjemmesidene til Folkehelseinstituttet’s Smittevernbok.

Alle Salmonella spp., Shigella spp. og Yersinia spp. funn blir sendt Folkehelseinstituttet til verifisering og nærmere identifisering.

Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia spp. og Campylobacter spp. er nominativt meldepliktig. MSIS meldeskjema finnes på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Resistens/Behandling

Det blir ikke rutinemessig utført resistensbestemmelse på Salmonella spp. eller Yersinina spp. Hvis ønskelig med resistensbestemmelse, ta kontakt med laboratoriet.

Funn av Shigella spp. blir resistensbestemt.

Campylobacter blir resistensbestemt på følsomhet for erythromycin.

Angående behandling, se Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Aerob dyrkning.

 

Metoden er akkreditert