Sårsekret/Puss
Sårsekret/Puss v. 1.5

Indikasjoner

Infisert sår

         leggsår, liggesår, brannsår

         pustler, impetigo, mastitt

         erysipelas

         abscess/fistel

         bitt fra menneske og dyr

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøve tas på «prøvepinner til vanlig bakt.us og PCR.us» (Rosa kork), se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.
Prøven tas fra randsonen mellom sykt og friskt vev. Før prøvetaking fjernes dødt vev og puss. Såret vaskes med sterile tupfere og sterilt saltvann. Desinfeksjonsmiddel må ikke brukes.

Fra abscesser, perforerte pustler og vesikkelinnhold, skal materiale aspireres (hvis mulig) og has på sterilt glass, f.eks «Urinrør uten tilsetning», se ALM-MM-Prøveplass; Prøvetakingsveileder.

Etter prøvetaking: Oppbevar prøven ved kjøleskapstemperatur inntil forsendelse.

Oppgi alltid anatomisk lokalisasjon og kliniske opplysninger, da dette er viktig for å vurdere oppveksten i forhold til normalfloraen, samt vurdering om prøven er egnet til anaerob dyrkning.

Forventet svartid

2-3 dager.

Noe lengre tid kan påberegnes alt etter eventuelle funn. I tillegg er svartiden avhengig av ankomsttid (Besvaring av prøver fra primærhelsetjenesten utføres ikke i helger).

Referanseområde

Negativt funn besvares som ''ingen vekst'' eller ''normal flora''.

Tolking

Ved oppvekst av potensielt patogene mikrober besvares funnet med artsidentifikasjon og resistensbestemmelse.

De meste vanlige bakteriene som er årsak til sårinfeksjon er Staph.aureus og betahemolytiske streptokokker. Fra dyrebitt isoleres ofte Pasturella. I liggesår er det ofte funn av tarmbakterier.

Resistens/Behandling

Pseudomonas i sår

Pseudonomas i sårTil behandling av overflatiske sår (kroniske leggsår, liggesår etc) infisert med Pseudomonas baserer behandlingen seg på rengjøring, desinfeksjon, mindre kirurgisk inngrep, tilhelingsprosess og smittevern.
Omslag med 2 % eddiksyre eller andre anbefalte midler kan brukes. Ved sterkt infiserte sår skiftes omslaget 2-3 ganger daglig. Honning (manukahonning) applisert i sårbunnen har effekt på stafylokokker (også MRSA). Annen behandling kan være bruk av askina gel (sårpasta med sølvalginat).
Behandling med lokale antibiotika øker risikoen for resistens og allergiske reaksjoner og bør kun brukes i spesielle tilfeller. Bare ved tydelig infeksjon i det omgivende vev, gis systematisk antibakteriell behandling etter dyrkning og resistenstesting av bakteriene.

Referanse:

         Norsk legemiddelhåndbok kapitel T 16.6.1 20.06.2010

         Antimicrobial stewardship in wound care: a Position Paper from the British Society for Antimicrobial Chemotherapy and European Wound Management Association

         For øvrig henvises det til Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten eller Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

 

Metode

Aerob og eventuelt anaerob dyrkning.

 

Metoden er akkreditert