EPK (Erytrocytt Partikkel Konsentrasjon) (Blod) v. 1.11

Indikasjoner

Beregning av erytrocytt-indeksene MCV og MCH.
Diagnostikk av anemi av ukjent årsak, spesielt ved mistanke om talassemi eller polycytemi.

Prøvetaking

2 mL EDTA-blod. Heparin- og citratblod kan også benyttes.

Holdbarhet: 96 timer i 2 – 25 oC, men fortrinnsvis i kjøleskap.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Kvinner > 19 år:

3,88 – 5,34

. 1012/L

Menn > 19 år:

4,50 – 6,05

. 1012/L

 

 

 

Barn:

 

 

0-7 dager

4,10 – 6,70

. 1012/L

7-15 dager

3,80 – 5,30

. 1012/L

15-2 mnd

3,20 – 5,00

. 1012/L

2-6 mnd

3,50 – 4,80

. 1012/L

6 mnd – 8 år

4,00 – 5,60

. 1012/L

8-19 år, kvinner

4,10 – 5,40

. 1012/L

8-19 år, menn

4,30 – 5,80

. 1012/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå i 1012/L

4,50

CV analytisk

0,8 %

CV biologisk

2,6 %

CV total

2,7 %

 

Kritisk differanse

7,6 %

Tolking

Erytrocyttantallet må vurderes sammen med hemoglobin, MCV og MCH.

Høye verdier sees ved polycytemi. Talassemi har ofte et erytrocyttantall nær eller over øvre referansegrense, kombinert med en markert mikrocytose og en moderat anemi.

Feilkilder: Kuldeagglutininer kan gi falskt for lavt svar, og meget høye leukocytter kan gi falskt for høyt antall erytrocytter.

 

 

Metode

Erytrocytter måles med hydrodynamisk fokusering og impedansemåling. Som bi-metode benyttes optisk telling.

Analyseinstrument: Sysmex XN-1000 og XN-1500 (Sysmex).

 

Metoden er akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01960

B-Erytrocytter