Protein (døgnurin)
Protein (døgnurin) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning og kontroll av tilstander med proteinuri, for eksempel nefrotisk syndrom og preeklampsi. Hjelpevariabel ved u-proteinelektroforese.

Prøvetaking

5 mL av en prøve godt blandet døgnurin. Oppgi døgndiurese! Bør oppbevares ved 4 oC under samletiden.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Urin: < 0,2 g/døgn.

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                0,2 g/L

CV analytisk:     2,8 %

CV biologisk:     35,5 %

CV total:            35,6 %

Kritisk differanse:

100 %

Tolking

Prerenal proteinuri, med verdier i området 0,15-2 g/døgn kan forekomme ved hjertesvikt, nyrevenetrombose, nyrevenekompresjon, feber, myelomatose og som ortostatisk proteinuri.

Renal proteinuri kan sees ved en rekke nyrelidelser. Glomerulære skader med verdier i området 0,3-20 g/døgn kan forårsakes av glomerulonefritt, preeklampsi, bindevevssykdommer, nyreamyloidose og myelomnyre. Tubulære proteinurier med verdier i området 0,15-2 g/døgn, kan sees ved kronisk pyelonefritt, tungmetallforgiftninger, galaktosemi, tyrosinemi, cystinose, Wilsons sykdom og cystenyre.

Postrenal proteinuri, med verdier i området 0,3-1 g/døgn, kan forekomme ved infeksjoner i urinveiene.

Metode

Benzetoniumklorid.

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03277

U-Protein pr. døgn

NPU03958

U-Protein