Folat (serum/plasma)
Folat (serum/plasma) v. 2.2

Indikasjoner

Mistanke om folatmangel. S-folat er bedre korrelert til homocystein enn erytrocytt-folat. Analysemetoden for s-folat er videre enklere og mer pålitelig enn for erytrocytt-folat og er således den anbefalte analysen ved utredning av folatstatus.

Prøvetaking/ materiale

0,5 ml serum/ plasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.
Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

7 – 46 nmol /L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå: 30 nmol/L
CV analytisk: 5,0 %
CV biologisk: 24,0 %
CV total: 24,5 %

Kritisk differanse:

 68,6 %

Tolking

Lav konsentrasjon kan sees ved nedsatt inntak, redusert opptak i tarm eller økt inaktivering (alkohol). Redusert konsentrasjon kan også skyldes økt forbruk som ved graviditet, leukemi, psoriasis, reumatoid artritt og hemolytiske anemier. Forstyrrelser i folatmetabolismen med lave verdier kan forekomme ved bruk av antiepileptika, barbiturater og folatantagonister. Lavt serumnivå kan også forekomme som resultat av tilfeldig lavt inntak uten at folatmangel behøver å foreligge. Omvendt indikerer homocysteinbestemmelser at folatmangel ikke kan utelukkes ved s-folat under 10 nmol/L.

Høy konsentrasjon kan ses ved kobalaminmangel samt ved langvarig faste (mer enn 1-2 dager)

Feilkilder: Hemolyse i forbindelse med prøvetakingen gir falskt for høye verdier. Siden folatmangel kan gi liknende hematologiske og nevropsykiatriske plager som kobalaminmangel, kan det være vanskelig klinisk å skille mellom de to mangeltilstandene. Analyse av s-metylmalonat (høy ved kobalaminmangel, men ikke ved folatmangel) og p-homocystein (høy ved begge tilstander) kan i slike tilfeller være til hjelp.

Metode

CMIA-teknologi (immunokjemisk kjemiluminescensmikropartikkelanalyse), med fleksible analyseprotokoller kalt Chemiflex.

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci.

Metoden er akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

   Kode                         Norsk bruksnavn

   NPU02070                 P-Vit. B9 (FOLSYRE)

                                     (Ofte benevnet som Folat)