Kreatinin (døgnurin)
Kreatinin (døgnurin) v. 2.0

Indikasjoner

Utregning av kreatininclearance. Kontroll på samling av døgnurin hvis døgnutskillelsen av andre substanser skal måles

Prøvetaking

5 mL av en godt blandet døgnurin. Oppgi døgndiurese!

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Referanseområde

Kvinner: 3,9 - 15,7 mmol/døgn
Menn:    5,0 -  22,4 mmol/døgn

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                6,0 mmol/L

CV analytisk:     1,36 %

CV biologisk:     24 %

CV total:            24,04 %

Kritisk differanse:

67,31 %

Tolking

Høye verdier: Økt kreatinininntak eller -produksjon, for eksempel ved muskelskader.

Lave verdier: Lav muskelmasse og sterkt redusert nyrefunksjon.

Metode

Enzymatisk

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NOR05241

U-Kreatinin pr. døgn

NPU09102

U-Kreatinin