Navleveneblod
Navleveneblod v. 1.7

Indikasjoner

Av alle barn som fødes av Rh(D) negative kvinner eller kvinner som har irregulære blodtypeantistoff, skal fødeavdelingens personale ta av en blodprøve fra navlevenen. Denne prøven av barnet skal ABO og Rh(D)-types og undersøkes på DAT(direkte antiglobulin test).

For RhD negative kvinner er det viktig å få kjennskap til barnets RhD-type fordi mor skal behandles med anti-D gammaglobulin hvis barnet er RhD positivt.

DAT gjøres for å finne ut om barnets erytrocytter har antistoff fra mor festet på overflaten. Det kan være en årsak til at barnets erytrocytter ødelegges og fjernes fra blodbanen, noe som kan føre til lav hemoglobin og hemolyse, som igjen gir bilirubinstigning og fare for hjerneskade.

Prøvetaking(materiale)/transport

I de fleste tilfeller får vi ett glass EDTA-blod tatt fra barnets navlevene. Dersom man har glemt å ta av prøve fra navlevenen, eller prøven er ubrukbar pga. koagler eller forurensing, tas prøven på en microtainer tilsatt EDTA.

Forventet svartid

Analysen skal utføres som øyeblikkelig hjelp fordi anti-D gammaglobulin har best effekt når den settes så raskt som mulig etter fødsel, helst innen 2 timer, men senest innen 72 timer.

Referanseområde

Undersøkelse av navleveneblod er en pakke med 3 analyser, AB0, Rh(D) og DAT. I tillegg utføres svak D hvis Rh(D) er negativ.

Metode

Analysen utføres manuelt på Gelkort: ID-Card ”DiaClon AB0/Rh for Newborns”, levert av Norsk Labex, produsert av BioRad.

Akkreditert

Ja

Norsk Laboratoriekode

Kode                          Norsk bruksnavn

NPU01945                B-AB0-typing

NPU21917                B-Rh(D)-typing

NPU20025                B-Dir.coombs(DAT)

NPU20242                B-Rh(Du)typing