Kalsium (Ca)(serum/plasma/væsker) v. 2.2

Indikasjoner

Screeningundersøkelse som tas på vide indikasjoner ved mistanke om forstyrrelser i kalsiumomsetningen, sykdom i skjelettet og glandulae parathyreoideae, ved nyrestein, uremi, tetani, vitamin D-mangel, residiverende duodenalsår, pankreatitt, sarkoidose, kreftsykdommer, uklare abdominalsymptomer og psykiske forstyrrelser.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

0-1 år: 2,38 - 2,87 mmol/L

1-5 år: 2,30 - 2,64 mmol/L

5-13 år: 2,24 - 2,60 mmol/L

13-18: 2,10 - 2,60 mmol/L

≥ 18 år: 2,15 - 2,51 mmol/L

 

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                2,20 mmol/L

CV analytisk:     0,9 %

CV biologisk:     2,1 %

CV total:            2,3 %

Kritisk differanse

6,4 %

Tolking

Hyperkalsemi: Vanlige årsaker er hyperparatyreoidisme, og malign sykdom med eller uten metastaser til skjelettet. Mindre vanlige årsaker er for eksempel behandling med tiazider eller litium, melk-alkalisyndromet og vitamin A-forgiftning. For stor effekt av vitamin D kan gi hyperkalsemi, som ved granulomatøs sykdom (sarkoidose og tuberkulose), lymfom og vitamin D-forgiftning. Andre årsaker er hypertyreoidisme, binyrebarksvikt, feokromocytom, tertiær hyperparatyreoidisme, familiær hypokalsurisk hyperkalsemi og immobilisering (særlig ved Pagets sykdom). Under behandling av pasienter med kronisk nyresvikt kan hyperkalsemi forekomme som resultat av overbehandling med kalsium og vitamin D-analoger eller som følge av tertiær hyperparatyreoidisme.

Hypokalsemi forekommer ved kronisk nyresvikt, hypoparatyreoidisme, pseudohypoparatyreoidisme, vitamin D-mangel, forstyrret vitamin D-metabolisme (for eksempel under behandling med fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin), magnesiummangel, akutt pankreatitt, septisk sjokk, massive blodtransfusjoner (pga. citrat-tilførsel), kreftsykdom med osteoblastiske beinmetastaser, i tilhelingsfasen av beinsykdom etter behandlet hyperparatyreoidisme og malign blodsykdom (”hungry bone syndrome”), og ved rhabdomyolyse.

Feilkilder: Høye verdier for s-kalsium med normalt fritt s-kalsium kan sees ved overdreven bruk av stase, hyperalbuminemi grunnet dehydrering og ved forekomst av kalsiumbindende paraprotein. Lave verdier for s-kalsium med normalt fritt s-kalsium kan sees ved hypoalbuminemi.

Metode

Arsenazo III

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01443

P-Kalsium

NPU10289

Us-Kalsium