Kuldeagglutininer (Serum)
Kuldeagglutininer (Serum) v. 1.6

Indikasjoner

Utredning av hemolytisk anemi. Eventuelt screening av pasienter som skal nedkjøles.

Prøvetaking

1 mL serum.

Serum. Vakuumrør uten tilsetning. Unngå langvarig stase. Prøven må koagulere ved 37°C og serum må skilles fra erytrocyttene og over i eget rør uten at prøven blir avkjølt.

 

Forventet svartid

Analysen utføres ved behov.

Referanseområde

Negativ

Tolking

Positiv test kan foreligge ved primær kuldeagglutininsykdom forårsaket av lymfoproliferativ beinmargssykdom. Positiv test ses også ved sekundært kuldeagglutininsyndrom som kan skyldes infeksjoner. Typisk er infeksjon med Mycoplasma pneumonia eller Epstein-Barr virus.

 

Ved disse tilstandene vil kuldeagglutinin-titer oftest være svært høyt. Aktuelle supplerende tester i tillegg til hemolyseparametre vil være direkte antiglobulintest og komplementfaktorer. Ved Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner dannes kuldeagglutininer i omtrent halvparten av tilfellene. Kuldeagglutininer kan påvises ca. 1 uke etter sykdomsdebut, oppnår et maksimalt titer etter 2-3 uker og faller hurtig i titer etter 4 uker. Testen er imidlertid lite sensitiv og lite spesifikk ved diagnostikk av Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner. Analysen krever noe forberedelse ved prøvetaking og kan bli falsk negativ ved feil prøvehåndtering.

 

In vitro kan uregistrert kuldeagglutinering også gi feilaktig resultat ved andre hematologiske og blodtypeserologiske undersøkelser.

 

Metode

Serum og blodlegemer settes opp i fortynningsrekke. Ved 4oC vil evt. komplimentbindende antistoff agglutinere blodlegemene.

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU08070

P-Erytrocytt-antistoff kulde titer