Kuldeagglutininer (Serum)
Kuldeagglutininer (Serum) v. 1.4

Indikasjoner

Utredning av hemolytisk anemi. Eventuelt screening av pasienter som skal nedkjøles.

Prøvetaking

1 mL serum.

Serum. Vakuumrør uten tilsetning. Unngå langvarig stase. Prøven må koagulere ved 37°C og serum må skilles fra erytrocyttene og over i eget rør uten at prøven blir avkjølt.

 

Forventet svartid

Analysen utføres ved behov.

Referanseområde

Negativ

Tolking

Positiv test er oftest sekundær til lymfoproliferative tilstander, mononukleose, infeksjoner med cytomegalovirus, adenovirus, influenzavirus eller Mycoplasma pneumoniae. Tilstanden kan også sees som en primær lidelse hos eldre. Ved Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner dannes kuldeagglutininer i omtrent halvparten av tilfellene. Først ca. 1 uke etter at sykdommen begynte kan kuldeagglutininer påvises. De når maksimalt titer etter 2-3 uker og faller hurtig i titer etter 4 uker. Testen er imidlertid lite sensitiv (ca. 0,5) og lite spesifikk ved diagnostikk av Mycoplasma pneumoniae-infeksjoner.

Kuldeagglutininene som er nevnt ovenfor, gir vanligvis ikke hemolyse av betydning. I sjeldne tilfeller kan kuldeagglutininer gi klinisk hemolyse ved kuldeeksponering. Ved det kroniske kuldeagglutininsyndrom finnes et høytitret kuldeagglutinin som er et monoklonalt IgM (oftest med kappa lette kjeder). In vitro kan uregistrert kuldeagglutinering gi feilaktig resultat ved hematologiske og blodtypeserologiske undersøkelser.

.

Metode

Serum og blodlegemer settes opp i fortynningsrekke. Ved 4oC vil evt. komplimentbindende antistoff agglutinere blodlegemene.

 

Metoden er ikke akkreditert.

 

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU08070

P-Erytrocytt-antistoff kulde titer