Syfilis As (Treponoma Pallidum (TP)) (serum) v. 2.2

Indikasjoner

Utredning av syfilis smittestatus.

Screening av gravide, nye blodgivere, personer i risikogruppen m.fl..

Smittetesting ved donasjon av celler og vev (f.eks.IVF)

 

Tilgjengelige analyser

Syfilis As (Treponema pallidum IgM + IgG)

 

Prøvemateriale

2 mL Serum. Hvis flere infeksjonsimmunologiske markører, (HBV,HCV,HIV,Rubella) ønskes analysert i samme prøve må serummengde økes, ta 1 stort rør eller 2 små rør.

 

Forventet svartid

1-2 dager.

 

Referanseområde

Negativ

 

Tolking

 

 

Syfilis As

 Mottagelig for smitte

NEG 

 Prøven sendes Referanselaboratorium for videre undersøkelse

POS 

 

Ved positiv Syfilis As vil prøven bli sendt til St.Olav (vår referanselab.) for videre undersøkelse.

Ved mistanke om smitte: Positiv Syfilis antistofftest vanligvis fra 3 uker (1-10 uker) etter smittetidspunkt.

Hvis syfilis behandles senere enn 6 måneder etter smitten, vil prøvene forbli positive resten av livet. Dette kalles et «serologisk arr». Screeningstesten kan ikke skille mellom behandlingstrengende syfilis, serologiske arr eller gjennomgått endemisk (ikke-venerisk) treponematose.

Merknad: Testen er meget sensitiv. Særlig ved lave reaktive verdier kan resultatet være falsk positivt.

 

Metode

Chemiluminesens Mikropartikkel Immunoassay (CMIA)

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03611

P-Treponema pallidum antistoff (syfilis)