TIBC (Jernbindingskapasitet) (serum/plasma) v. 2.0

Indikasjoner

Bestemmelse av transferrinmetning, særlig ved utredning av jernoverskudd og ved utførelse av jernbelastningstest. For å skille mellom kort- og langvarig jernmangel idet vedvarende jernmangel fører til økt transferrinsyntese med økt jernbindingskapasitet.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.. Prøven taes fastende, og pasienten må ikke ha tatt jerntabletter siste 3-4 døgn (av hensyn til samtidig analyse av s-jern).

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Voksne:

49-83 μmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                53 μmol/L

CV analytisk:     1,15 %

CV biologisk:     3,0 %

CV total:            3,21 %

Kritisk differanse

9 %

Tolking

Lave verdier ved akuttfasereaksjon, kronisk inflammatorisk sykdom, underernæring, nefrotisk syndrom og ved genetisk betinget hypotransferrinemi (meget sjelden tilstand). Ved genetisk hemokromatose sees ofte verdier nær nedre referansegrense eller lavere.

Høye verdier over 90-100 µmol/L ved langvarig jernmangel. Ved østrogenpåvirkning pga. p-pillebruk og graviditet kan man få verdier over referansenivået.

Metode

Immunturbidimetrisk

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU04133

P-TIBC