Urobilinogen, stiks/strimmeltest (urin) v. 1.5

Indikasjoner

Ingen gode. Tidligere var dette en mye brukt leverfunksjonsprøve.

Prøvetaking

10 mL nylatt og godt blandet urin, prøven bør lysbeskyttes Prøvebeholder skal være ren (uten rengjøringsmidler) og ikke inneholde borsyre eller andre konserveringsmidler.

Prøven bør analyseres innen 2 timer, hvis ikke skal den oppbevares i kjøleskap. Prøve oppbevart i kjøleskap bør analyseres innen 4 timer etter vannlating. Blandes før analysering.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Negativ.

Tolking

Positiv test sees ved u-urobilinogen over 17-27µmol/L. Dette indikerer økt urobilinogenkonsentrasjon i plasma, som kan skyldes levercelleskade eller økt nedbrytning av hemoglobin.
Feilkilde: Gammel prøve og lyseksponering kan gi falskt negativt resultat. Nitrittkonsentrasjoner over 5 mg/dL eller formaldehyd (stabilisator) over 200 mg/dL kan gi en redusert fargereaksjon.

Metode

Semikvantitativ metode. Urobilinogen i prøven reagerer med et stabilt diazonium salt og gir en rødlig farge på testfeltet. Reaksjonen avleses med refleksjonsfotometri ved 555 nm. Spesifikk for urobilinogen.

Analyseinstrument: Cobas u 411. Teststrimmel: Combur 10 Test M.

Metoden er ikke akkreditert.

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU03697

U-Urobilinogen (semikvantitativt)