Spinalvæske
Spinalvæske v. 1.3

Indikasjoner

Mistanke om infeksjon.

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøve has på sterilt glass, f.eks vacuette (HVIT/sort topp).

Prøven må tas sterilt for å unngå kolonisering under prøvetaking.

Etter prøvetaking: Bringes umiddelbart til bakteriologisk undersøkelse så raskt som mulig (Ikke i kjøleskap).

Forventet svartid

2-5 dager.

Referanseområde

Negativt funn besvares som ''ingen vekst''.

Tolking

Ved oppvekst av potensielt patogene mikrober besvares funnet med artsidentifikasjon og resistensbestemmelse. De mest vanlige som årsak til meningitt er meningokokker, pneumokokker, Haemophilus influenzae.

Så snart vi finner noe i preparat (direkte eller etter sentrifugering) og/eller oppvekst, blir avd. telefonisk varslet og det blir gitt foreløpig svar.

Resistens/Behandling

Angående behandling,  Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

Metode

Aerob og anaerob dyrkning. Det tas mikroskopisk preparat av alle spinalvæsker som kommer på steril beholder.

 

Metoden er akkreditert