Direkte antiglobulintest(DAT) (blod) v. 1.8

Indikasjoner

DAT utføres for å påvise autoimmun reaksjon mot erytrocytter (autoimmun hemolytisk anemi). DAT utføres også på nyfødte der mor er Rh(D) negativ eller mor har dannet erytrocyttantistoff i svangerskapet.

Prøvetaking (materiale)/transport

Prøven skal tas på EDTA-glass. Andre tilsetninger enn EDTA kan gi falsk positiv C3d hos pasienter med positiv DAT pga. komplementaktivering in vitro.

Forventet svartid

DAT på nyfødte besvares sammen med AB0-typing og Rh(D)-typing på nyfødte, dvs. helst innen 2 timer. DAT på andre pasienter analyseres etter hvert som vi mottar prøven.

Referanseområde

DAT utgis som negativ eller positiv. Hvis pasienten har positiv DAT, utfører vi alltid IgG og C3d. Vi utfører ikke IgG og C3d på nyfødte.

Tolking

Ved positiv DAT er det viktig å skille mellom de ulike antiglobuliner for å finne ut hvilken type autoimmun hemolytisk anemi (AIHA) det er snakk om.
Pasienter med auto-immun hemolytisk anemi av varmetype (WAIHA) har oftest antistoffer av IgG-type på sine røde blodlegemer. Hos 24% av pasienter med WAIHA finner vi i tillegg C3d-komplement. Hos noen få pasienter (ca 7%) finner vi bare C3d og i svært sjeldne tilfeller er IgA og IgM-antistoffer tilstede.

Hos pasienter med hemolytisk anemi av kuldetype (CAD-Cold Agglutinin Disease) er det mest vanlig med komplement som dekker de røde cellene (IgM og/eller IgA finnes av og til).

Metode

Gelen i kortet inneholder polyspesifikt anti-humant globulin (AHG). Hvis pasientens blodlegemer er dekket med antistoffer av IgG-type og/eller komplement (C3d), vil blodlegemene ikke kunne passere gjennom gelen. De vil bli liggende fordelt ned gjennom gelen eller som et lokk oppå gelen. Hvis pasientens blodlegemer ikke er dekt med antistoff, vil blodlegemene passere gjennom gelen og legge seg som en knapp i bunnen av gelen.

 

 

 

Akkreditert

Ja

 

Norsk laboratoriekode

Kode                               Norsk bruksnavn

NPU20025                     B-Direkte Coombs(DAT)

NPU20027                     B-C3d MONOSPES CMBS

NPU04070                     B-IgG MONOSPES CMBS