Klorid (Cl) (serum/plasma)
Klorid (Cl) (serum/plasma) v. 2.0

Indikasjoner

Utredning av syre/base-forstyrrelser. Beregning av anion-gap.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Voksne: 103-111 mmol/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                116 mmol/L

CV analytisk:     0,7 %

CV biologisk:     1,0 %

CV total:            1,22 %

Kritisk differanse

3,42 %

Tolking

Metabolske acidoser med økt anion-gap: Laktacidose, ketoacidose (ikke alltid), nyresvikt (ikke alltid), massiv rhabdomyolyse, forgiftninger med salisylat, metanol, etylenglykol.

Metabolske acidoser med normalt anion gap: Bikarbonattap pga. diare, renal tubulær acidose, nyresvikt (noen tilfeller), ketoacidose (noen tilfeller).

Metode

Fortynnet ioneselektiv elektrode (indirekte)

Analyseinstrument: Abbott Architect ci

Metoden er ikke akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU01536

P-Klorid