Amylase (serum/plasma/væsker)
Amylase (serum/plasma/væsker) v. 2.2

Indikasjoner

Mistanke om, samt kontroll av akutt pankreatitt.

Prøvetaking

0.5 ml serum/heparinplasma.

Forventet svartid

Analysen utføres daglig.

Dersom det er behov for raskt prøvesvar må analysen rekvireres som "haster".

Referanseområde

Voksne: 25-120  U/L

Analytisk og biologisk variasjon

Nivå :                42 U/L

CV analytisk:     2,3 %

CV biologisk:     6,6 %

CV total:            7,0 %

Kritisk differanse

19,6 %

Tolking

Kun høye verdier har klinisk betydning.

Svært høye verdier, over 10 ganger øvre referansegrense, kan sees ved akutt pankreatitt, og er nærmest diagnostisk for denne tilstanden hos en pasient med akutt abdomen. Men flere pasienter med akutt pankreatitt har ikke så høye verdier, det mest vanlige er 4-6 ganger øvre referansegrense. Nivået av s-amylase gjenspeiler ikke nødvendigvis omfanget av pankreasskaden. Ved akutt pankreatitt stiger s-amylase innen 2-12 timer, når maksimal verdi innen 12-24 timer, og faller til normale verdier innen 3-4 døgn. Vedvarende forhøyet s-amylase kan tyde på utvikling av komplikasjoner.

Moderat høye verdier, 5-10 ganger øvre referansegrense, kan forekomme ved perforert ulcus duodeni, ileus, ruptur av ektopisk svangerskap og andre akutte abdominaltilstander, og ved diabetisk ketoacidose.

Verdier opp til 5 ganger øvre referansegrense kan sees ved sykdommer i spyttkjertler, for eksempel parotitt og steindannelse, ved kronisk nyresvikt, morfintilførsel (spasme i m. sphincter Oddi) og ved såkalt makroamylasemi (oftest komplekser av amylase og immunglobulin som fører til redusert ekskresjon av amylase i urin). Hvis økt s-amylase skyldes redusert nyrefunksjon eller makroamylasemi, er u-amylase normal. Lett økt amylase forårsaket av økt spyttisoenzym kan sees under graviditet, ved sykdommer i kvinnelige genitalia, og ved bronkialcancer.

Ved økt s-amylase av uklar genese kan lipase og amylase isoenzymundersøkelse være nyttig.

Metode

Enzymatisk CNPG3-substrat

Analyseinstrument: Abbott Alinity ci

Metoden er akkreditert

Norsk laboratoriekode

Kode

Norsk bruksnavn

NPU19652

P-Amylase, total

NOR05043

Us-Amylase, total