Biokjemi
Biokjemi
ALM-MB; Utvalgte referanseverdier for voksne ≥18 år
ALM-; Analyser som sendes ut fra HMN
ALM-; Analyser som sendes ut fra HNT
ALM-; Ringerutiner for Medisinsk biokjemi og Blodbank
Analyser som sendes andre laboratorier
Oversikt over andre laboratorier som benyttes
Prøvetakingsveileder