Analyser som sendes andre laboratorier v. 1.25

Mat

Analyse

Sendes til

Beskrivelse

 S

- Etanol (SOHF)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

11-Deoksikortisol

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 S

17-OH-Pregnenolon

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 S

17-OH-progesteron

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

3-Hydroksybutyrat

RIKSH

RØD/sort (RIKSH). 1 mL serum.

 U

5-HIAA

SOHMB

Urin (SOHMB). 5 mL samleurin samlet i beholder tilsatt 25 mL 50 % eddiksyre.

 B

6-TGN (6-Tioguanin­nukleotider

RIKSH

Na-heparin-blod (RIKSH). 2 mL Na-heparin-blod, rør uten gel. Tas min. 4 timer e. dose.

 S

Abatacept (Orencia)

RAD

RØD/sort (RAD). 1 mL serum.

 B

Abs. tall lymfocytter v rituxi

SOHI

EDTA-blod (SOHI) ROMTEMP. 3 mL EDTA-blod. Må analyseres innen 48 timer.

 B

Absolutt tall lymfocytter

SOHI

EDTA-blod (SOHI) ROMTEMP. 3 mL EDTA-blod. Må analyseres innen 48 timer.

 S

Acarus siro D70

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

SP

ACE

ANNET

HVIT/sort SPV FRYSES. 3 mL Spinalvæske. Sendes frosset med kurer. Se spinalprosedyre.

 S

ACE

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Acetylincholinreseptor as

HAUKNI

RØD/sort (HAUKNI). 1 mL serum.

 P

ACTH

SOHKK

EDTA-plasma (SOHMB) FRYS. 4 mL EDTA-røret settes på isvann, kjølesent. og >1 mL plasma fryses raskt

 S

Adalimumab (Humira)

RAD

RØD/sort (RAD). 1 mL serum.

 S

Adalimumab As

RAD

RØD/sort (RAD). 1 mL serum.

 B

Adenovirus PCR

RIKSH

EDTA-blod (RIKSH). 6 mL EDTA-blod.

 P

ADH (Antidiuretisk hormon)

AKERH

EDTA-plasma (AKERH) FRYS. 3 mL EDTA-plasma. Kjølesentr. og FRYSES! På isvann før/etter prøvetak

 S

AFP

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Aldosteron

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 P

Aldosteron/Renin ratio

SOHMB

EDTA-plasma (SOHMB) FRYS. 1,5 mL EDTA-plasma. MÅ IKKE avkjøles!! FRYSES!!

 S

Alfa1-antitrypsin

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Alfaamylase K87

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 B

Alfa-Galaktosidase A (Fabry)

SAHLN

EDTA-blod (SAHLN). 2*7 mL EDTA-rør. Analyseres innen 24 timer og oppbevares i romtemp.

 S

Alimemazin (Vallergan)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Alk. Fosfatase (beinspesifikk)

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 U

Alkohol

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

Alm T8

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

ALP isoenzymer

ULLKK

RØD/sort (ULLMB). 1 mL serum.

 S

Alprazolam

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Alternaria tenuis M6

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 P

Aluminium

SOHKK

HVIT/gul (SOHMB) Spormet. Høyt EDTA-gelrør. Sentrifugeres og sendes uåpnet.

 S

Amfetamin

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Amikacin

ULLF

RØD/sort (ULLF). 1 mL Serum.

 P

Aminosyrer, kvantitativt

RIKSH

Na-hep-plasma (RIKSH)FRYS. 1 mL Na-heparin-plasma. Sentrifugeres raskt og fryses.

 P

Aminosyrer, papirkromatografi

RIKSH

Na-hep-plasma (RIKSH)FRYS. 1 mL Na-heparin-plasma. Sentrifugeres raskt og fryses.

 S

Amiodaron

RITØF

RØD/Sort (RITØF) FRYS. 1 mL Serum. Fryses.

 S

Amisulprid

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Amitriptylin

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Amlodipin

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Amoksicillin C6

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Ampicillin C5

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Amylase isoenzymer

ULLKK

RØD/sort (ULLMB). 1 mL serum.

 S

ANA HEp-2

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Anafylaktisk pakke

HAUKNI

RØD/sort (HAUKF). 1 mL serum. Anafylaktisk pakke. Se prosedyre.

 S

ANA-screening

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

ANCA (Anti-Pr3/Anti-MPO)

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Andefjær E86

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 U

Androgen steroidprofil

AKERH

Urin (AKERH). 50 mL urin. Døgnurin. Oppgi diuresen.

 S

Androstendion

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Antimullerhormon

SOHMB

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 B

ANTIST.SCR.

RIKSH

1 fullblodglass (rød kork.  (RIKSIT) B-ANTISTOFFSCREENING

 P

Antitrombin

SOHMB

Citrat-plasma(SOHMB) FRYS. Sentr. i 20 min og innen 30 min. Ett glass/analytt fryses!

 S

Apo A1

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Apo B

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 B

Apo E genotyping

SOHMB

EDTA-blod (SOHMB). 3 mL EDTA-blod. Røret skal ikke åpnes før sending.

 S

Appelsin F33

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Aripiprazol

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Asbergillus Ag (galaktomannan)

ULLMIK

RØD/sort (ULLMIK). 1 mL Serum.

 S

Aspergillus fumigatus M3

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Aspergillusantigen As

SAHLI

RØD/sort (SAHLI). 2 mL serum. Sendes Sverige. Se sendingsrekvisisjon.

 S

AST (Antistreptolysin-titer )

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 S

Atenolol (Tenormin, Uniloc)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Atomoksetin

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Banan F92

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 U

Barbiturater

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

Bendroflumetiazid

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 B

BENMARGSREGISTRERING

RIKSH

Beinmargsregistr.(RIKSVT). 1 EDTA-rør og 1 SST-rør

 U

Benzodiazepiner

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

Benzoylekgonin (Kokain)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Beta2-mikroglobulin

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 U

Beta2-mikroglobulin

ULLKK

Urin (RIKSH) Kjølig. 10 mL urin (pH 7-9) Hvis pH < 6 alk. urin med 1M NaOH til ønsket pH.

US

Beta-2-transferrin

SOHKK

Lekkasjevæske (SOHMB). 0,5 mL lekkasjevæske og 0,5 mL serum tatt samme dag.

 S

Beta-hCG (Tumormarkør)

SOHMB

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Biegift I1

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Biegift, Api m1 I208

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Bikarbonat (Tot. karbondioksyd

SOHMB

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum. Uåpnet gelrør!

 S

Binyrebark As

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Bisoprolol

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Bjørk T3

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Bjørk, Bet v1 T215

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Bjørk, Bet v2 T216

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Bjørk, Bet v4 T220

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Blidnesle W19

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 B

Bly

SOHKK

Heparin-blod (SOHMB). Rør UTEN gel(grønn kork). 3 mL Heparin-blod. Sendes uåpnet.

 S

Blåskjell F37

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Borrelia As

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

SP

Borrelia As

SOHMIK

HVIT/sort SPV (SOHMIK). 1 mL spinalvæske.

 S

Brivaracetam

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Bromelin, CCD MUXF3 O214

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Buprenorfin (Subitex, Suboxone

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Bupropion

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Burot W6

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Bygg F6

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Bøk T5

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

C1-inhibitor

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

C3c/C4

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

CA 15-3

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

CA 19-9

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Calcitonin (CT)

RIKSH

RØD/sort (RIKSH) FRYS. 1 mL serum. Tas på isvann, kjølesen- trifugeres og fryses.

 F

Calprotectin (FeCal-test)

ULLI

Fæces (ULLI) FRYS. 10 g fæces. Fryses.

 U

cAMP (cyklisk AMP)

AKERH

Urin (AKERH). 1 mL urin. Morgenurin.

 S

Canakinumab (Ilaris)

RAD

RØD/sort (RAD). 1 mL serum.

 S

Candida albicans M5

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Cannabis

SOHF

RØD/sort (SOHF). 3 mL serum.

 U

Cannabis

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

Carnitin, total

RIKSH

RØD/sort (RIKSH). 1 mL serum.

 U

Carnitin, total

RIKSH

Urin (RIKSH) FRYS. 1 mL morgenurin. Fryses.

 S

Cashewnøtt F202

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

CBG Kortikosteroidbind. Glo...

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 B

CD4/CD8 (HIV utr.)

SOHKK

EDTA-blod (SOHMB) ROMTEMP. 3 mL EDTA-blod. Må analyseres innen 24 t, og oppbevares i romtemp.

 S

Certolizumab pegol (Cimzia)

RAD

RØD/sort (RAD). 1 mL serum.

 S

Ceruloplasmin

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 B

Ciklosporin C0

RIKSH

EDTA-blod (RIKSH). 1 mL EDTA-blod. Medikamentfastende.

 B

Ciklosporin C2

RIKSH

EDTA-blod (RIKSH). 1 mL EDTA-blod. Tas 2 timer etter med.inntak. Tatt kl:

 S

Citalopram

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 U

Citrat

SOHMB

Urin (SOHMB). 5 mL samleurin samlet i beholder tilsatt 25 mL 50 % eddiksyre.

 S

CK-MB

SOHMB

RØD/sort (SOHMB) FRYSES. 1 mL serum.

 S

Cladosporium herbarum M2

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

CMV As (Cytomegalovirus As)

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 P

CMV PCR

SOHMIK

LILLA/sort (SOHMIK). 3 mL EDTA-blod

 S

C-peptid

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

SP

CSF biomarkører (Demensmarkør)

AHUS

5 mL Spinal (AHUS). OBS! Eget prøvetakings- sett/Beskrivelse. OBS! Prøvebehandling

 S

CTX

SOHMB

RØD/sort (SOHMB) FRYSES. 1 mL serum.

US

CUTCOVID-Fæces

AHUS

Fæcesprøve (AHUS). Egen beholder SE PROSEDYRE

US

CUTCOVID-Urin

AHUS

Urinprøve (AHUS). Egen beholder SE PROSEDYRE

 S

CYFRA 21-1

SOHMB

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 B

Cyklosporin A (Sandimmun)

SOHF

EDTA-blod (SOHF). 3 mL EDTA-blod.

 B

CYP2C19

SOHMG

EDTA-blod (SOHMG). 3 mL EDTA-blod.

 B

CYP2C9

SOHMG

EDTA-blod (SOHMG). 3 mL EDTA-blod.

 B

CYP2D6

SOHMG

EDTA-blod (SOHMG). 3 mL EDTA-blod.

 B

CYP3A5

RIKSH

EDTA-blod (RIKSH). 1,5 mL EDTA-blod.

 S

Cystatin C

RIKSH

RØD/sort (RIKSH). 1 mL serum.

--

CYTOL. PREP.

SOHP

MATERIALE:.  ____________ CYTOLOGISK PREPARAT (SOHP)

 U

Cytologisk US

SOHP

Cytologisk prep. (SOHP). Blandes med alkohol.

SP

Cytologisk us

SOHP

HVIT/sort SPV (SOHP). 2 mL spinalvæske. Se prosedyre.

 U

Cytomegalovirus

SOHMIK

Urin (SOHMIK). 10 mL urin.

US

Cøliaki HUNT prosjekt

ANNET

Cøliaki HUNT prosjekt. Pasienten har med ferdig merkede rør. Se egen prosedyre.

 S

Dekstropropoksyfen (Aporex)

RITØF

RØD/Sort (RITØF). 2 mL Serum Ikke gelgrør

 U

Dekstropropoksyfen (Aporex)

RITØF

10 ML URIN.  MEDIKAMENT (RITØF)

 S

Dengue-feber

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 S

Dermatophagoides farinae D2

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Dermatophagoides pterony... D1

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

DHEA (Dehydroepiandrosteron)

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 S

DHEA-Sulfat

SOHMB

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

DHT (Dihydrotestosteron)

AKERH

RØD/sort (AKERH). 2 mL serum.

 B

Diabetes ny 1

AKERH

EDTA-blod (AKERH). 6 mL EDTA-blod

 S

Diabetes ny 2

AKERH

RØD/sort (AKERH). 7 mL serum. Ta to høye rør.

 B

Diabetes ny 3

AKERKK

EDTA-blod (AKERKK). 2 mL EDTA-blod.

 B

Diabetes årsktr 1

AKERKK

EDTA-blod (AKERKK). 2 mL EDTA-blod.

 B

Diabetes årsktr 2

AKERH

EDTA-blod (AKERH). 3 mL EDTA-blod.

 S

Diabetes årsktr 3

AKERH

RØD/sort (AKERH). 7 mL serum. Ta to høye rør.

 S

Diazepam

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

DIGITOXIN

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Diltiazem

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

DNA As (dsDNA As)

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 B

DNA us

HAUKMG

EDTA-blod (HAUKMG). 6 mL EDTA-rør. Sendes samme dag, A-post

US

DNA-geneisk blodtyping

SOHIT

LILLA/sort (SOHIT). 3 mL EDTA-blod.

 S

Doksazosin

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Doksepin (Sinequan)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Duloksetin

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 B

EBV PCR

SOHMIK

LILLA/sort (SOHMIK). 3 mL EDTA-blod

 S

Echinococcus As

SMI

RØD/sort (SMI). 2 mL serum.

 S

ECP (Eosinofilt kationprotein)

SOHI

RØD/gul (SOHI). AVPIPETTER SERUM og overfør til plastrør.

 S

Ecstasy (MDMA)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Egg, Ovomucoid F233

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Eggehvite F1

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Eik T7

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Elektroforese (Oligokl.bånd)

SOHMB

RØD/gul (SOHMB). 2 mL serum. Sendes sammen med SP-Elektroforese.

SP

Elektroforese (Oligokl.bånd)

SOHMB

SP-Elektroforese (SOHMB). 2 mL spinalvæske

 S

ENA As

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Enalaprilat (Enalapril)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Endomysium IgA As

ULLI

RØD/gul (ULLI). 1 mL Serum

 S

Engrapp G8

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 P

Enterovirus PCR

RIKSH

EDTA-plasma (RIKSH). 2 mL EDTA-plamsma

 S

Eple F49

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

EPO (Erytropoietin)

SOHMB

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Epstein-Barr-virus As

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 S

Erter F12

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Escitalopram (Cipralex)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Eslikarbazepin (Zebinit)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Etanercept (Enbrel)

RAD

RØD/sort (RAD). 1 mL serum.

 S

Etanolmetabolitter (EtGEtS)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 U

EtG/EtS (Etanolmetabolitter)

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

Etosuksimid

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Etosuksimid (Zarondan)

SSFE

RØD/sort (SSFE). 0,5 mL serum.

 S

Etylenglykol

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 U

Etylglukuronid

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

Etylmorfin

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 B

Everolimus

SOHF

EDTA-blod (SOHF). 3 mL EDTA-blod.

 P

Fakor Xa As (Antifaktor Xa)

SOHMB

Citrat-plasma(SOHMB) FRYS. Sentr. i 20 min og innen 30 min. Ett glass/analytt fryses!

 B

Faktor 5/Protrombinmutasjon

SOHMB

EDTA-blod (SOHMB). 3 mL EDTA-blod. Røret skal ikke åpnes før sending.

 P

Faktor IX

RIKSH

Citrat-plasma(RIKSH) FRYS. 0,5 mL plasma/analyse. Sentrifugeres i 15 min før plasmaet fryses.

 P

Faktor VII

RIKSH

Citrat-plasma(RIKSH) FRYS. 0,5 mL plasma/analyse. Sentrifugeres i 15 min før plasmaet fryses.

 P

Faktor VIII

SOHMB

Citrat-plasma(SOHMB) FRYS. Sentr. i 20 min og innen 30 min. Ett glass/analytt fryses!

 P

Faktor VIII inhibitor

RIKSH

Citrat-plasma(RIKSH) FRYS. 0,5 mL plasma/analyse. Sentrifugeres i 15 min før plasmaet fryses.

 S

Farmers lunge-/muggelag As

SAHLI

RØD/sort (SAHLI). 2 mL serum. Sendes Sverige. Se sendingsrekvisisjon.

 S

Fenobarbital (Fenemal)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Fentanyl

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Fenytoin (Epinat)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Fersken F420

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 P

Fettsyrer, frie (FFA)

RIKSH

EDTA-plasma (RIKSH) FRYS. 0,2 mL EDTA-plasma. Tas på isvann og kjøle- sentrifugeres og fryses.

 P

FETTSYRER,ESSENSIELLE

SOHKK

EDTA-plasma (SOHMB) FRYS. 1 mL EDTA-plasma. Sentrifugeres inne 1 time og fryses. Fastende.

 B

FISH-undersøkelse (Myelomatose

SOHFIS

FISH-undersøkelse. Blod sendes sammen med beinmarg. Se egen prosedyre.

 S

Flekanid (Tambocor)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

SP

Flowcytometrisk us

SOHI

Spesiell beholder (SOHIA). 3 mL Spinalvæske. Avtales med Enh. for cytometri (tlf 72573155)

 S

Flunitrazepam (Flunipam)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Fluoksetin (Fontex)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Flupentiksol (Fluanxol)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Fluvoxamin (Fevarin)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 B

Fragilt X

HAUKMG

EDTA-blod (HAUKMG). 6 mL EDTA-rør. Sendes samme dag, A-post

 S

Francisella tularensis As

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 S

Fritt-T3

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

FSH

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Fytansyre

RIKSH

RØD/sort (RIKSH). 1 mL serum.

 B

Føtale erytrocytter(kleihauer)

SOHKK

EDTA-blod (SOHMB). 3 mL EDTA-blod. Holdbar 24 timer i kjøle- skap.

 S

Gabapentin

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Gad/IA2 As

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Gallesyrer

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Gammahydroksybutyrat (GHB)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Gastrin

SOHMB

RØD/sort (SOHMB) FRYS. 2 mL serum. Fryses innen 1 time.

 S

GBM As (glomerulusbasalmem...)

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 B

Gentest us

HAUKMG

EDTA-blod (HAUKMG). 6 mL EDTA-rør. Sendes samme dag, A-post

 U

GHB

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 B

Gilbert mutasjon

SOHMB

EDTA-blod (SOHMB). 3 mL EDTA-blod. Røret skal ikke åpnes før sending.

 S

Glatt muskulatur As

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 P

Glukagon

AKERH

EDTA-plasma (AKERH) FRYS!. 0,5 mL EDTA-plasma. Kjølesentrifugeres innen 30 min og fryses.

 B

Glukose-6-fosfat-dehydrogenase

ULLKK

Na-heparin-blod(ULLKK). 3 mL Na-heparin-blod/ EDTA-blod - Sendes avkjølt innen 48 t

 S

GM1 as

HAUKNI

RØD/sort (HAUKNI). 1 mL serum.

 S

Golimumab (Simponi)

RAD

RØD/sort (RAD). 1 mL serum.

 S

Golimumab As

RAD

RØD/sort (RAD). 1 mL serum.

 S

Gulrot F31

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Haloperidol (Haldol)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Hamster epitel E84

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Haptoglobin

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Hassel T4

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Hasselnøtt F17

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Hasselnøtt F425

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Hasselnøtt F428

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Havre F7

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 B

Hb-typing (Hb-elfo)

SOHKK

EDTA-blod (SOHMB). 3 mL EDTA-blod pr analytt.

 S

Helicobacter pylori

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 B

Hemokromatose, gentest

SOHKK

EDTA-blod (SOHMB). 3 mL EDTA-blod. Røret skal ikke åpnes før sending.

 S

Hep A As

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 S

Hep B - virus kvantitering

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 S

Hep B - virus PCR

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 P

Hep C (m/PCR)

SOHMIK

EDTA-plasma (SOHMIK). 3 mL EDTA-plasma.

 P

Hep C genotyping

SOHMIK

EDTA-plasma (SOHMIK). 3 mL EDTA-plasma.

 S

Hep C NS5A resistenstest

SAHLN

RØD/sort (SAHLN). 2 mL serum. Sendes Sverige. Se sendingsrekvisisjon.

 P

Hep C virus kvantitering

SOHMIK

EDTA-plasma (SOHMIK). 3 mL EDTA-plasma.

 S

Hepatitt D-virus

FHI

RØD/sort (FHI). 1 mL serum

 S

Herpes simplex-virus As

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 S

Hest (flass) E3

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 B

HFE genotyping (Hemokromat...)

AKERH

EDTA-blod (AKERH). 3 mL EDTA-blod.

 P

HIV kvantitering

SOHMIK

EDTA-plasma (SOHMIK). 3 mL EDTA-plasma.

 P

HIV resistenstesting

ULLMIK

K2-EDTA-plasma (ULLMIK). 3 ml K2EDTA-plasma (PPT) Sendes Ullevål innen 72 timer!

 S

HLA As

RIKSH

RØD/sort (RIKSH). Fullblod.

 B

HLA-B-27 typing

SOHI

EDTA-blod (SOHI). 3 mL EDTA-blod. Holdbar 96 t i romtemp., og 48 t i kjøleskap.

 B

HLA-B-gen (B5701)

ULLI

EDTA-blod (ULLI). 1,5 mL EDTA-blod. Ikke kapillær prøve.

 B

HLA-DQ2/DQ8 typing (Cøli..,DH)

ULLI

EDTA-blod (ULLI). 1,5 mL EDTA-blod. Ikke kapillær prøve.

 B

HLA-DQ6 typing (Narkolepsi)

ULLI

EDTA-blod (ULLI). 1,5 mL EDTA-blod. Ikke kapillær prøve.

 B

HLA-DQR

RIKSH

ACD-blod (RIKSH) ROMTEMP. 9 mL ACD-blod. Sendes mandag til torsdag som ekspress.

 B

HLA-DR2

RIKSH

ACD-blod (RIKSH) ROMTEMP. 9 mL ACD-blod. Sendes mandag til torsdag som ekspress.

 B

HLA-klasse I

RIKSH

ACD-blod (RIKSH) ROMTEMP. 9 mL ACD-blod. Sendes mandag til torsdag som ekspress.

 B

HLA-klasse II

RIKSH

ACD-blod (RIKSH) ROMTEMP. 9 mL ACD-blod. Sendes mandag til torsdag som ekspress.

 S

Hud As

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Human epididymis prot 4 (HE4)

SOHMB

RØD/sort (SOHMB) FRYSES. 1 mL serum.

 S

Hund (flass) E5

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Hundegress G3

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Hvete F4

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Hvete, Omega5 Gliadin F416

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Hydroklortiazid

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Ibuprofen

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

IgE (Total)

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

IGF-1

SOHMB

RØD/sort (SOHMB) FRYSES. 1 mL serum.

 S

IGF-bindeprotein-1

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 S

IGF-bindeprotein-3

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 S

IgG subklasser

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

IGRA  (TBC-ELISA)

SOHMIK

4 prøvetakingsrør, pakke. I varmeskap 16-24 timer Sentr. og sendes uåpnet. S-IGRA (TBC-Elisa(SOHMIK)

 B

Immunfenotyping

SOHI

EDTA-blod (SOHI) ROMTEMP. 3 mL EDTA-blod. Må analyseres innen 48 timer.

 B

Immunfenotyping akutt leukemi

SOHI

EDTA-blod (SOHI) ROMTEMP. 3 mL EDTA-blod. Må analyseres innen 48 timer.

 B

Immunfenotyping KLL/lymfom

SOHI

EDTA-blod (SOHI) ROMTEMP. 3 mL EDTA-blod. Må analyseres innen 48 timer.

 B

Immunfenotyping PNH

SOHI

EDTA-blod (SOHI) ROMTEMP. 3 mL EDTA-blod. Må analyseres innen 48 timer.

 S

Infliksimab (Remicade)

RAD

RØD/sort (RAD). 1 mL serum.

 S

Infliksimab As

RAD

RØD/sort (RAD). 1 mL serum.

 S

Insulin

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 S

Insulin as

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 S

Iohexolclearance

RIKSH

RØD/sort (RIKSH). 1 mL serum.

 S

Irbesartan

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

ISAC

FURST

RØD/sort (FÜRST). 1 mL serum.

 B

JAK2-gentest

SOHMB

EDTA-blod (SOHMB). 3 mL EDTA-blod. Røret skal ikke åpnes før sending.

 S

Jordbær F44

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 B

Kadmium

FURST

Na-heparin-blod (FURST). 7 mL Na-heparin-blod.

 S

Kandesartan

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Kanin epitel E82

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Kanrenon (Spironolakton)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Kardiolipin/Beta2-glycoprot as

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 P

Karotenoider (Prosjekt)

ANNET

LILLA/sort KJØL/FRYS. Prosjekt (Mors hjertehel) Kjølesentrifugeres og fryses. Se prosedyre

 S

Karvedilol

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Kasein Melk F78

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 U

Katekolaminer

SOHMB

Urin (SOHMB). 5 mL samleurin samlet i beholder tilsatt 25 mL 50 % eddiksyre.

 U

Kathin

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

Katt epitel E1

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 U

Ketamin

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

Ketobemidon (Ketodu, Ketog...)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Kiwi F84

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Klobazam (Frisium)

SSFE

RØD/sort (SSFE). 0,5 mL serum.

 S

Klomipramin (Anafranil)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Klonazepam (Rivotril)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Klorpromazin (Largactil)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Klorprotiksin (Truxal)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Klozapin (Leponex)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 P

Kobber

SOHKK

RØD/gul (SOHMB) Spormet. Bruk høyt gelrør. Sentrifugeres og sendes uåpnet.

 U

Kobber

SOHMB

Urin (SOHMB). 5 mL samleurin samlet i beholder tilsatt 25 mL 50 % eddiksyre.

 S

Kodein (Paralgin Forte, Pi...)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1,5 mL serum pr analytt. Spesielt i forhold til tid dose vs prøvetking.

 S

Kokosnøtt F36

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Komplementaktivitet (Total)

SOHI

Rød/sort (SOHI) FRYS 70gr. 1 mL serum. FRYSES i 70 gr. fryser.

 U

Kortisol

SOHKK

Urin (SOHMB). 5 mL samleurin samlet i beholder tilsatt 25 mL 50 % eddiksyre.

US

Kortisol i spytt

SOHKK

Kortisol i spytt (SOHMB). Tampong med spytt, denne sendes.

 S

Krabbe F23

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Kromogranin A

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 B

Kromosom undersøkelse

HAUKMG

Na-heparin-blod (HAUKMG). 3 mL Na-heparin-blod. Tas under sterile forhold og sendes samme dag.

 S

Kryoglobuliner

SOHI

RØD/sort (SOHI) Spesiell. 2 mL serum. Prøven koag. og sentr. v/37 gr. Avpippetteres.

 S

Ku (flass) E4

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 B

Kvikksølv

FURST

Na-heparin-blod (FURST). 7 mL Na-heparin-blod.

 U

Kvikksølv, Hg/Kreat ratio

FURST

Urin (FÜRST). 5 mL urin.

 S

Kylling fjær E85

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Lactalbumin As

RITØI

RØD/sort (RITØI). 1 mL serum.

 S

Lactoglobulin As

RITØI

RØD/sort (RITØI). 1 mL serum.

 S

Lakosamid

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Lakosamid (Vimpat)

SSFE

RØD/sort (SSFE). 0,5 mL serum.

 S

Laks F41

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 P

LAKTAT (MELKESYRE)

SOHKK

0.5 ml plasma fra fluorid. glass. GRÅ TOPP-glass Avpipetteres innen 15 min P-LAKTAT FRYSES!(SOHKK)*

 B

Laktose intoleranse, gentest

SOHKK

EDTA-blod (SOHMB). 3 mL EDTA-blod. Røret skal ikke åpnes før sending.

 S

Lamotrigin (Lamictal)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Latex K82

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Lepidoglyphus destructor D71

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Leptin

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 S

Lerkanidipin

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Levetiracetam (Keppra))

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Levomepromazin (Nozinan)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

LH

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Lipoprotein (Lp(a))

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Lisinopril

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

LKM As

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Losartansyre (Losartan)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 U

LSD

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

Luftfuktighetsantigen As

SAHLI

RØD/sort (SAHLI). 2 mL serum. Sendes Sverige. Se sendingsrekvisisjon.

 P

Lupusantikoagulant

SOHMB

Citrat-plasma(SOHMB) FRYS. Sentr. i 20 min og innen 30 min. Ett glass/analytt fryses!

 S

Lysozym

RIKSH

RØD/sort (RIKSH). 1 mL serum.

 S

Lønn T1

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

MAG as

HAUKNI

RØD/sort (HAUKNI). 1 mL serum.

 S

Mais F8

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Malaria as

ULLMIK

RØD/sort (ULLMIK). 1 mL Serum.

 S

Mandel F20

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Marsvin epitel E6

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Matpanel FX5

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Mecadamianøtt F345

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Melk (Ku) F2

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 U

Metabolsk screening (Amino...)

RIKSH

Urin (RIKSH) FRYS. 10 mL urin. Helst morgenurin.

 B

Metabolsk screening (EDTA-blo)

RIKSH

EDTA-blod (RIKSH). 1,5 mL EDTA-blod.

 P

Metabolsk screening (EDTA-pla)

RIKSH

LILLA/sort (RIKSH) FRYS. 1 mL EDTA-plasma. Avpipetteres innen 30 min og fryses.

 P

Metabolsk screening (HepPlasm)

RIKSH

GRØNN/grønn (RIKSH) FRYS. 1 mL Heparin plasma. Avpipetteres innen 30 min og fryses!

 S

Metabolsk screening (Serum)

RIKSH

RØD/sort (RIKSH). 1 mL serum.

SP

Metabolsk screening (Spinal)

RIKSH

HVIT/sort (RIKSH) FRYS. 0,5 mL Spinalvæske Sentr. og avpipetteres innen 30 min og fryses.

 S

Metadon

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Metadon Enantiomer

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Metamfetamin

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 P

Metanefrin

SOHKK

EDTA-plasma (SOHMB) FRYS. 4 mL EDTA-røret settes på isvann, kjølesent. og >1 mL plasma fryses raskt

 S

Metformin

ULLKK

RØD/sort (ULLMB). 1 mL serum.

 S

Metoprolol (Seloken, Selo-Zok)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Metotrexat

SOHMB

RØD/sort (SOHMB) FRYSES. 1 mL serum.

 S

Metylmalonsyre

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Mianserin (Tolvon)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Midazolam

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Mirtazapin (Remeron)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Mitokondrier As

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Moklobemid (Aurorix)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1,5 mL serum pr analytt. Spesielt i forhold til tid dose vs prøvetking.

 S

Morbillivirus As

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 S

Morfin (Dolcontin)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1,5 mL serum pr analytt. Spesielt i forhold til tid dose vs prøvetking.

 S

Mus epitel E71

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Mus urinprotein E72

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 P

Mykofenolat (MPA)

RIKSH

EDTA-plasma (RIKSH). 0,5 mL EDTA-plasma.

 P

Myoglobin

RIKSH

EDTA-plasma (RIKSH). 0,5 mL EDTA-plasma.

 U

Myoglobin

RIKSH

Urin (RIKSH). 5 mL døgnurin.

 S

Myosittspesifikke As

ULLI

RØD/gul (ULLI). 1 mL Serum

 S

Nevron as

HAUKNI

RØD/sort (HAUKNI). 1 mL serum.

 S

Nifedipin

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Nitrazepam (Apodorm, Mogadon)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 P

Normetanefrin

SOHKK

EDTA-plasma (SOHMB) FRYS. 4 mL EDTA-røret settes på isvann, kjølesent. og >1 mL plasma fryses raskt

 S

Nortriptylin (Noritren)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 U

NPS 1/3

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

NSE

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 B

Nyfødtscreening

RIKSH

Nyfødtscreening (RIKSH). Tas på egne prøvetakingskort.

 S

Nøttepanel FX1

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Nøttepanel FX22

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 U

Oksalat

RIKSH

Urin, surgjort (RIKSH). 10 mL surgjort urin(spot) 100 uL 6M HCL/10 mL urin.

 S

Oksazepam (Alopam, Sobril)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Oksekjøtt F27

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Okskarbazepin (Trileptal)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Olanzapin (Zyprexa)

SOHF

RØD/sort (SOHF) LYSBESK. 3 mL serum. Lysbeskyttes.

 S

Oliven T9

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Opioider

SOHF

RØD/sort (SOHF). 3 mL serum.

 U

Opioider

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

Or T2

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

ORNITHOSE

SOHMIK

0.5 ML SERUM. GEL-rør kan benyttes. (papagøyesyke) S-ORNITHOSE (SOHMIK)

 S

Orosomukoid

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 B

Osmotisk resistens/EMA-sfærocy

SOHMB

EDTA-Blod (SOHMB). 3 mL EDTA-blod. Holdbar 48 timer. Avtal m/SOH tlf 72573155

 S

Osteokalsin

AKERH

RØD/sort (AKERH) FRYS. 0,5 mL serum. Fryses!

 S

Oxycodon (OxyContin, OxyNorm)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

P1NP

SOHMB

RØD/sort (SOHMB) FRYSES. 1 mL serum.

 S

Paliperidon

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 F

Pankreas Elastase 1

AKER

Fæces (AKER). 1 g fæces.

 S

Paranøtt F18

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Paranøtt F354

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Parasitter (Hamburg)

BNI

RØD/sort (BNI). 5 mL Serum.

 S

Parietalceller og IntrinsicFac

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Paroksetin (Seroxat)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Parotittvirus As

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 S

Parvovirus B19 As

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 S

Peanøtt F13

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Peanøtt F352

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Peanøtt F422

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Peanøtt F423

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Peanøtt F424

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Peanøtt F427

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Pecannøtt F201

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Penicillin G (PCG) C1

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Penicillin V (PCV) C2

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Penicillium chrysogenum/P.n M1

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Perampanel

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Perfenazin (Trilafon)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Pertussis (kikhoste)

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 B

PEth (Fosfatidyletanol)

SOHF

EDTA-blod (SOHF). 3 mL EDTA-blod.

 S

Phadiatop (Inhalasjonspanel)

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 B

Philadelphia-mutasjon

SOHMB

EDTA-blod (SOHMB). 3 mL EDTA-blod. Røret skal ikke åpnes før sending.

 S

PIIINP

AKERH

RØD/sort (AKERH) FRYS. 0,5 mL serum. Fryses!

 S

Pimozid (Orap)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 B

Plasmablaster IgG4 relatert

SOHI

EDTA-blod (SOHI) ROMTEMP. 3 mL EDTA-blod. Må analyseres innen 48 timer.

 P

Polyomavirus

RIKSH

EDTA-plasma (RIKSH). 2 mL EDTA-plamsma

 U

Polyomavirus

RIKSH

Urin (RIKSH). 10 mL spot urin.

 B

Porfyriner

HAUKPO

Na-hep (HAUKH) LYSBESK. 10 mL Na-heparin-blod. 6 mL EDTA-blod tas med. Lysbeskyttes.

 F

Porfyriner

HAUKPO

Fæces (HAUKH)LYSBESK. 10 g fæces. Lysbeskyttes.

 U

Porfyriner

HAUKPO

Urin (HAUKH) LYSBESK. 20 mL morgenurin. Lysbeskyttes.

 S

Prealbumin (Transtyretin)

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 U

Pregabalin

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

Pregabalin (Lyrica)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Progesteron

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

ProGRP (Progastrin-rel peptid)

RADS

RØD/sort (RADS). 1 mL serum.

 S

Proinsulin

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 S

Proklorperazin (Stemetil)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Prolaktin

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Prometazin (Phenergan)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Propranolol (Inderal, Prano..)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 P

Protein C

SOHMB

Citrat-plasma(SOHMB) FRYS. Sentr. i 20 min og innen 30 min. Ett glass/analytt fryses!

 P

Protein S

SOHMB

Citrat-plasma(SOHMB) FRYS. Sentr. i 20 min og innen 30 min. Ett glass/analytt fryses!

 U

Psilocin

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 P

PTH-relatert peptid (PTHrP)

AKERH

Spesialrør i kjøl.(AKERH). 1 mL EDTA-plasma På isvann, kjølesentr. og FRYSES!!

 E

Pyruvat

RIKSH

RØD/sort (RIKSH) FRYS. Spesiell prøvetaking, se Sendingsbok.

 B

Pyruvat kinase

ULLMED

Na-heparin-blod (ULLMED). 3 mL Na-heparin-blod. Spesiell bestilling, se rekvisisjonen.

 S

Quetiapin (Seroquel)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1,5 mL serum pr analytt. Spesielt i forhold til tid dose vs prøvetking.

 S

Raigras G5

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Ramiprilat (Ramipril)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Reboksetin

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Ref.prøve for Serologi

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 S

Reke F24

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 P

Renin

SOHMB

EDTA-plasma (SOHMB) FRYS. 1,5 mL EDTA-plasma. MÅ IKKE avkjøles!! FRYSES!!

 S

Retinolbindende protein (RBP)

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

RF IgM og anti-CCP (Sendes)

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Rifampicin

RITØF

RØD/sort(RITØF)FRYS/LYSBE. 1 mL serum. Fryses og lysbeskyttes.

 S

Ris F9

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Risperidon (Risperdal)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 P

Ristocetin kofaktor aktivitet

RIKSH

Citrat-plasma(RIKSH) FRYS. 0,5 mL plasma/analyse. Sentrifugeres i 15 min før plasmaet fryses.

 S

Ritalinsyre

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Rotte epitel E73

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Rotte urinprotein E74

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Rufinamide

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Rug F5

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 U

Rusmidler, basispakke

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

Salmonella As (agglutinasjon)

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 S

Sau epitel E81

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 P

Selen

FURST

Spormetaller (FÜRST). GRØNN/gul. Sentrifugeres og sendes uåpnet.

 S

Selje T12

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Selleri F85

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 -

Sendingsprøve

ANNET

Sendingsprøve. Ønsket analyse: Sjekk skjema for spesiell behandling/oppbevaring.

 B

Sendingsprøve

ANNET

B-Sendingsprøve. Ønsket analyse: Sjekk skjema for spesiell behandling/oppbevaring.

 S

Sendingsprøve

ANNET

S-Sendingsprøve. Ønsket analyse: Sjekk skjema for spesiell behandling/oppbevaring.

 U

Sendingsprøve

ANNET

U-Sendingsprøve. Ønsket analyse: Sjekk skjema for spesiell behandling/oppbevaring.

 U

Sentralstimulerende midler

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

Sertindol (Serdolect)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Sertralin (Zoloft)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Serum til SOHMIK

SOHMIK

3 ml serum (Vurderes). Sendes sammen med spinalvæske. S-Serum til SOH (SOHMIK)

 S

Serum til spinalvæske

ANNET

RØD/gul (ANNET). Serum sendes sammen med spinalvæske.

 S

Sesamfrø F10

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

SHBG

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 P

Sink

SOHKK

RØD/gul (SOHMB) Spormet. Bruk høyt gelrør. Sentrifugeres og sendes uåpnet.

 B

Sirolimus

RIKSH

EDTA-blod (RIKSH). 1,5 mL EDTA-blod.

 S

Soyabønne F14

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 U

Steroid Profil

KAROL

Urin (KAROL) FRYS. 10 mL Døgnurin. Oppgi samletid og volum.

 S

Stratify JCV prosjekt

ANNET

Stratify JCV. Eget prøvetakingsglass. Levers Nevropol for viderebehandling.

 S

Streptokokk-anti-DNase B

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 B

Svangerskapskontroll Uke 24

SOHI

LILLA/sort (SOHI). 2x6 mL EDTA-rør.

 S

Svin epitel E83

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Svineinfluensa

ANNET

Ca. 10 ml serum. Ta 2 store gel-rør Sendes Folkehelseins. S-Svineinf.

 S

Svinekjøtt F26

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

SP

Syfilis As

SOHMIK

HVIT/sort SPV (SOHMIK). 1 mL spinalvæske.

 U

Syntetisk cannabis pakke

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

T3 (Trijodthyronin)

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 S

T4 (Tyroksin, totalt)

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 B

Takrolimus

SOHF

EDTA-blod (SOHF). 3 mL EDTA-blod.

 S

TBG

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 S

Teofyllin (Nuelin Depot,Th...)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Testosteron

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Thyreoglobulin / Tg As

RADS

RØD/sort (RADS). 1 mL serum.

 S

Timotei G6

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Tiopental (Pentothal-Natrium)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Tioridazin (Melleril)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Titin as

HAUKNI

RØD/sort (HAUKNI). 1 mL serum.

 S

Tocilizumab (RoActemra)

RAD

RØD/sort (RAD). 1 mL serum.

 S

Tomat F25

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Topiramat (Topimax)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Torsk (torsk) F3

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Toxoplasma As

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 B

TPMT- fenotype

RITØF

Na-heparinblod (RITØF). 3 mL Na-heparinblod.

 B

TPMT-genotype (Tiopurin me...)

SOHMG

EDTA-blod (SOHMG). 3 mL EDTA-blod.

 S

TPO As

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Tramadol (Nobligan, Tramag...)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 B

Transplantasjon Utredning

RIKSH

Transpl.utredning (RIKSH). 3 ACD-rør, gul kork. 1 Fullblodsrør, rød kork. Sendes som ekspress.

 S

Trimipramin (Surmontil)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 P

Trombintid

RIKSH

Citrat-plasma(ULLMED)FRYS. Ett glass/2 analytter. Sentr. i 20 min.

 B

TROMBOCYTT As

RITØI

5 ML EDTA-BLOD. (HVIS TPK<50 : 4 GLASS) Ikke over 2 døgn gammelt. B-TROMBOCYTT As (RITØI)

 S

Tryptase (v/anafylaksiutr...)

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

TSH reseptor as

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Tunfisk F40

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Tyrophagus putrescentiae D72

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 U

URAT

SOHMB

Urin (SOHMB). 5 mL døgnurin samlet i beholder tilsatt 1 ss Natriumbikarbonat.

 S

Valmuefrø F224

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Valnøtt F256

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Valsartan

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 P

Varicellavirus PCR

RIKSH

EDTA-plasma (RIKSH). 2 mL EDTA-plamsma

S

Varicella-zoster-virus As

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 S

Vedolizumab (Entyvio)

RAD

RØD/sort (RAD). 1 mL serum.

 S

Veksthormon (HGH)

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.

 S

Veksthormon as

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 S

Venlafaxin (Efexor)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Vepsegift I3

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Vepsegift, Ves v1 I211

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Vepsegift, Ves v5 I209

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

 S

Verapamil

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Vevstransgl. og Gliadin as

SOHI

RØD/gul (SOHI). 1 mL serum.

SP

Virus us

SOHMIK

HVIT/sort SPV (SOHMIK). 1 mL spinalvæske.

 S

Vit. D-bindende protein (DBP)

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 S

Vitamin A (Retinol)

SOHKK

RØD/gul (SOHMB) LYSBESK. 1 mL serum. Lysbeskyttes.

 B

Vitamin B1 (Thiamin)

SOHKK

EDTA-blod(SOHMB)FRYS/LYSB. 3 mL EDTA-rør settes på isvann og LYSBESKYTTES. FRYSES som FULLBLOD.

 B

Vitamin B2

SOHKK

EDTA-blod(SOHMB)FRYS/LYSB. 3 mL EDTA-rør settes på isvann og LYSBESKYTTES. FRYSES som FULLBLOD.

 P

Vitamin B6 (Pyridoksal-5-f...)

SOHKK

EDTA-pl (SOHMB) FRYS/LYSB. 1 mL EDTA-plasma. Røret has på isvann, kjø- lesent. 1 rør pr analytt

 S

Vitamin D 1,25-(OH)2

AKERH

RØD/sort (AKERH). 2 mL serum.

 S

Vitamin E (Tocoferol)

SOHKK

RØD/gul (SOHMB) LYSBESK. 1 mL serum. Lysbeskyttes.

 S

Vitamin K

FURST

RØD/sort (FÜRST). 1 mL serum.

 U

VMA

SOHMB

Urin (SOHMB). 5 mL samleurin samlet i beholder tilsatt 25 mL 50 % eddiksyre.

 P

von Willebrand faktor

SOHMB

Citrat-plasma(SOHMB) FRYS. Sentr. i 20 min og innen 30 min. Ett glass/analytt fryses!

 S

Warfarin (Marevan)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Yersinia as

SOHMIK

RØD/gul (SOHMIK). 1 mL serum.

 U

Z-hypnotika

SOHF

Urin (SOHF). 20 mL urin, tilfeldig prøve.

 S

Ziprasidon (Zeldox)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Zn8T as

AKERH

RØD/sort (AKERH). 0,5 mL serum.

 S

Zolpidem (Stilnoct)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Zonisamid (Zonergan)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Zopiclon (Imovane)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Zuklopentixol (Cisordinol)

SOHF

RØD/sort (SOHF). 1 mL serum pr analytt. Medikamentfastende.

 S

Østradiol

SOHKK

RØD/gul (SOHMB). 1 mL serum.